මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

බස්නාහිර පළාත් බොදු ගොවි වයස අ. 26 වූ උස අඩි 5' 4" වන ටෙලිකොම් ආයතනයේ සේවයේ නියුතු සුරා සූදුවෙන් තොර ගුණ යහපත් පුතුට දහමට ලැදි දියණියක් සොයයි.
G161170

මාරවිලට නුදුරු බොදු බත්ගම වයස 37 උස 5'6'' දැනට ඉතාලියේ රැකියාව කරන බාල පුතුට පැහැපත් ගුණගරුක දියණියක දෙමව්පියෝ සොයති. කේන්ද්‍රය අවශ්‍යයි. දු.ක. 032-2255741
G161508

වත්තල හුණුපිටිය බොදු ගොවි 1991,​ 5'9" කඩවසම් උපාධිධාරී පෞද්ගලික සමාගමක ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාර පුතුට,​ නිහතමානී ගුණගරුක උගත් දියණියක දෙමව්පියෝ සොයති. පවුලේ විස්තර සහ කේන්ද්‍ර කොපිය සමග විමසන්න. ඊමේල් : s​m​a​r​t​i​n​b​o​x​2​0​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G161319

 

Comments