අරුණි මුතුමලී | සිළුමිණ

අරුණි මුතුමලී

පන්මූර් වතුයායේ කීප දෙනකුට තුවාල කර පැන ගිය 'කොටියා' පසුගිය සති දෙක-තුන පුරා හැටන් නගරයේ පමණක් නොව, රටේම කතා-බහට බඳුන් විය. ජනමාධ්‍ය ඒ පිළිබඳ විවිධ මත ඉදිරිපත් කළේ තම-තමන්ට ලැබෙන තොරතුරු අනුවය. කෙසේ වෙතත් මෙහිදී කොටියාගේ පැත්ත හෝ හානි වූවන්ගේ පැත්ත ගැනීම නොව, කළ යුත්තේ මේ වන සම්පතද රැකගනිමින් පරිස්සම්සහගත ලෙස මිනිසුන්ට ජීවත් විය හැකි වටපිටාවක් ඇති කිරීමය. මේ 'කොටි ප්‍...
2018-01-12 18:30:00
Subscribe to අරුණි මුතුමලී