ඉනෝකා සමරවික්‍රම | සිළුමිණ

ඉනෝකා සමරවික්‍රම

ත්‍රිකුණාමලය කන්තලේ ආදි ප්‍රදේශවල අප පසුගිය සතියේ දිනක සංචාරයක නිරත වූයේ වෙනත් රාජකාරී කටයුත්තක් සඳහාය. මෙවැනි ගමන් යන අතරතුරදී බොහෝ දේ දකින්නට අසන්නට ලැබෙන්නේය. වෙහෙස නිවා ගැනීමට අතර මඟක නතර වුණු මොහොතක අපට මුණ ගැසුණු දෙතුන්දෙනකුගෙන් තොරතුරු විමසීමට සිත් විය. ඒ තොරතුරු අසද්දී සැබැවින්ම ඔවුන් ගැන යමක් ලිවිය යුතුයැයි අපට හැඟී ගියේ ඔවුන්ගේ ජීවිත අන් අයටත් ආදර්ශයක් වෙතැයි...
2018-02-23 18:30:00
Subscribe to ඉනෝකා සමරවික්‍රම