ඉනෝකා සමරවික්‍රම | සිළුමිණ

ඉනෝකා සමරවික්‍රම

* මං ඒ කාලේ හිරගෙදරදි රටේ නම ගිය අපරාදකාරයොත් ආශ්‍රය කළා. උන් හිත හොඳ මිනිස්සු* හිරකාරයො මට කිව්වේ 'දෙයියා' කියලා * අවුරුදු 40ක් සේවය කර උසස්වීම ලැබුණේ විශ්‍රාම යන දවසේබැංකු ගිණුමට වැටුණු ලක්ෂ 24 ආපසු දුන් විශ්‍රාමික ‍ජේලර්නෝනාඑස්. කේ. ප්‍රේමලතා......මේ ලෙසින් කියූවද ඇතැම් විට කිසිවෙක් ඇය ගැන නොදන්නවා වන්නට පුළුවන. නමුදු කලක් වැලිකඩ...
2017-10-20 18:30:00
Subscribe to ඉනෝකා සමරවික්‍රම