ඉනෝකා සමරවික්‍රම | සිළුමිණ

ඉනෝකා සමරවික්‍රම

අපේ දැනුමෙන් අපේ සල්ලිවලින් කොළඹ වැසි ජලයට විසඳුම් ගෙනෙන වේරැස්ස ව්‍යාපෘතිය“ඔන්න රත්තනපිටිය යට වෙලාලු”“ඒ හැටි වැස්සෙත් නැතිව, දැන් ඉතිං වැඩට ගිහින් හමාරයි”මොරසූරන වැස්සට පමණක් නොවෙයි සාමාන්‍ය වැස්සකදි රත්තනපිටිය, බෝකුන්දර පසුකර එකසිය විස්ස මාර්ගයේ ගමන් ගන්නෝ එසේ මැසිවිලි නැඟූහ. ඒ වසර කිහිපයකට පෙරය. එහෙත් දැන් ධාරානිපාත වැසි වහිද්දී එම මාර්ගයේ ගමන්...
2017-12-08 18:30:00
Subscribe to ඉනෝකා සමරවික්‍රම