ඉනෝකා සමරවික්‍රම

“කෙහේද යන්නේ?”කලබලයෙන් රෝහල දෙසට යන කිහිපදෙනෙකු දෙස බලා සිටි කෙනෙකු විමසුවේ කුතුහලයෙනි.“නයෙක්.... නයෙක්....”යමින් ගමන්ම කෙනෙක් පැවසීය.ප්‍රශ්නය විමසූ පුද්ගලයා ද නයා බැලීට යන පිරිස හා එක් වූයේය. ප්ලාස්ටික් බෝතලයක බහා සිටින විසල් නාගයා බලන්නට මිනිසුන් පොරකන අතරේ නාවලපිටිය රෝහලේ හදිසි ප්‍රතිකාර අංශයේ වෛද්‍යවරු හෙද කාර්යය මණ්ඩලය ඇතුළු සෙසු සේවකයෝ නාගයකු දෂ්ට කිරීමෙන් ජීවිතයත්...
2017-08-18 18:30:00
Subscribe to ඉනෝකා සමරවික්‍රම