ගීෂා මුණසිංහ | සිළුමිණ

ගීෂා මුණසිංහ

 හතලිස් පස් වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උලෙළ නිමා වුයේ කිසිදු නව බලාපොරොත්තුවකින් තොරවය.45 වසරක ජාතික ක්‍රීඩා මහා තරග ඉතිහාසය තුල 44 වතාවක් ජය තහහුරු කරගෙන තිබෙන්නේ බස්නාහිර පළාතයි. බස්නාහිර පළාත මෙවර දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා හා ක්‍රීඩිකාවද ජාතියට හඳුන්වා දීමේ ගෞරවය දිනාගත්තේය. අඛන්ඩව 41වැනි වසරටත් ජාතික ක්‍රීඩා උලෙළ ජයගත් බස්නාහිර පළාත නියෝජනය කළ උෂාන් තිවංක පෙරේරා උසපැනීමේ...
2019-11-15 18:30:00
Subscribe to ගීෂා මුණසිංහ