ජයසිරි මුණසිංහ | සිළුමිණ

ජයසිරි මුණසිංහ

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් වසර 2016 දී ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදීමට එකඟ වූ ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1500ක ණය මුදලේ තුන්වැනි වාරිකය ඉක්මනින් මෙරටට ලැබෙනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.ආනයන අපනයන වියදම්වල පරතරය ඉහළ යෑම මඟින් මතු වූ විදේශ විනිමය හිඟයට පිළියම් යෙදීමට වසර 2016 දී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මේසා විශාල ණය මුදලක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදීමට තීරණය කිරීම එවක...
2017-10-20 18:30:00
Subscribe to ජයසිරි මුණසිංහ