තාරක වික්‍රමසේකර | සිළුමිණ

තාරක වික්‍රමසේකර

ඉදිරි මහ මැතිවරණයට අදාළ සියලු කටයුතු මේ වන විට සූදානම් කර ඇතැයි ද මැතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය සඳුදා තීරණය කරන බවද මැතිවරණ කොමිසම පවසයි. මෙවර මැතිවරණය සඳහා පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ 40ක් හා ස්වාධීන කණ්ඩායම් 313ක් තරග කිරීමට ඉදිරිපත්ව ඇත. රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපති ගංගානි ලියනගේ පැවසුවේ ඡන්ද කාඩ්පත් මුද්‍රණය කිරීම අරඹා ඇති බවත් මැතිවරණ දිනය දැනුම් දීමෙන් පසු මනාප අංක ඇතුළත් ගැසට් පත්‍රය...
6 ජුනි, 2020
Subscribe to තාරක වික්‍රමසේකර