තාරක වික්‍රමසේකර | සිළුමිණ

තාරක වික්‍රමසේකර

* විද්යුත් වාහන මිල ඉහළ යන ලකුණු* දේශීය වෙළෙඳපොළේ වාහන මිල අඩු වීමක් නැහැ* සුඛෝපභෝගී වාහන බද්ද එකවර ගෙවන්න වෙයි* වායු බැලූන නැති මෝටර් රථ ආනයනයට තහංචි2018 වසර සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද අය-වැය අනුව මෝටර් රථ මිල ඉහළ-පහළ යන්නේ කෙසේද යන්න ගැන බොහෝ දෙනා අවධානයෙන් බලා සිටියා. එහිදී කුඩා මෝටර් රථවලට අය කරනු ලබන නිෂ්පාදන බදු අඩු කිරීමටත්, ඉහළ ධාරිතාවෙන් යුත් වාහන සඳහා...
2017-12-08 18:30:00
Subscribe to තාරක වික්‍රමසේකර