තාරක වික්‍රමසේකර | සිළුමිණ

තාරක වික්‍රමසේකර

 කොළඹ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු විමධ්‍යගත කර, ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබා දීම ඉදිරියේදී දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් සිදු කිරීමට කටයුතු යොදන බව ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා පවසයි. එක් දින සේවා යටතේ හැඳුනුම්පත් ලබාගැනීමේදී කොළඹට නොපැමිණ අදාළ දිසාපති කාර්යාලයෙන් ලබාගැනීමට පහසුකම් සපයනු ලබන බවද ඇමැතිවරයා කීය.මේ සම්බන්ධව අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ...
2017-10-20 18:30:00
Subscribe to තාරක වික්‍රමසේකර