නිශානී හේරත් බන්නැහැක | සිළුමිණ

නිශානී හේරත් බන්නැහැක

‘හමුදා නිලධාරීන් අපට බොහොම ආදරයෙන් සැලකුවා.’ ‘කෑම බීම ඕනතරම්; එක එක අතුරුපස වර්ග; අපි ගෙදරදිවත් මෙච්චර හොඳට ඉදලා නෑ’ කොරෝනා තුන්වන මරණය වාර්තා වුයේ මරදාන සුදුවැල්ල ප්‍රදේශයේ ඉමාමුල් අරූස් මාවතේ මහල් නිවාස සංකීර්ණයෙන් වන අතර ඒ රෝග කීපයකින් පෙළුණු බී. එච්. එම් යුනුස්ය. ඔහුගේ මරණයත් සමඟ පවුලේ අය කොවිඩ් පරීක්ෂණය සඳහා රෝහල් ගත කෙරිණි. අසල්වාසින් 314 දෙනෙකු නිරෝධායනය සඳහා...
30 මැයි, 2020
Subscribe to නිශානී හේරත් බන්නැහැක