නිහාල් පී. අබේසිංහ

කුණු ප්‍රශ්නයට තිරසර විසඳුමක් ගෙන එනවාට නැ‍ඟෙන වි‍රෝධය අලුත් නීති හා දැඩි පියවර මඟින් මැඬලීමට කටයුතු කරන බව රජයේ ඉහළ පෙළේ නිලධාරියෙක් පැවසීය.පළාත් පාලන ආයතනවල අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ සේවාවන් අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස නම් කරමින් ජනාධිපතිතුමාගේ නියෝග පරිදි ඉකුත් 20 වැනිදා නිකුත් කළ ගැසට් පත්‍රය එවැනි පියවරක් බවද හෙතෙම සඳහන් කළේය‍.තමන්ගේ කුණු අනුන් මත පැටවීමේ සිට කුණු කඳු කොමිස්...
2017-04-21 18:30:00
Subscribe to නිහාල් පී. අබේසිංහ