නිහාල් පී. අබේසිංහ | සිළුමිණ

නිහාල් පී. අබේසිංහ

* වකුගඩු ලෙඩ්ඩු 90,000 යි * දැනට මරණ 25,000 යි* ජනපතිගේ ඇරියුම පරිදි චීන රජයෙන් අපිට ලැබෙන ලොකුම තෑග්ගක්* දකුණු ආසියාවේ විශාලතම වෘක්කවේද විශේෂිත රෝහල මෙයයිඅපේ රටේ දිස්ත්‍රික්ක 19ක ජීවත්වෙන 90,000ක් පමණ වූ වකුගඩු රෝගීන්ගේ හා ඔවුන්ගේ පවුල්වල ලක්ෂ 4ක් පමණ වූ සාමාජික සාමාජිකාවන්ගේ හිතට සහනයක් ගෙනෙන දකුණු ආසියාවේ විශාලතම ජාතික වකුගඩු රෝහලට පසුගිය 6 වැනිදා...
2017-12-08 18:30:00
Subscribe to නිහාල් පී. අබේසිංහ