නිහාල් පී. අබේසිංහ

පොලිතින් හා ප්ලාස්ටික් පිලිස්සීම නිසා පිළිකා, මළ දරු උපත්, දියවැඩියාව, ආඝාතය හා හෘදයාබාධ වැනි ආබාධ රැසක් ඇතිවෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය ඉනෝකා සුරවීර මහත්මිය පවසන්නීය. ඒ අනුව පොලිතීන් ප්ලාස්ටික් අඩු උෂ්ණත්වවල පිලිස්සීමෙන් අඩු බර දරු උපත්, පෙනහලු පිළිකා, ඇදුම ස්වසන ආබාධ රැසක් ඇතිවන බවත් සුරවීර මහත්මිය පවසන්නීය.ප්ලාස්ටික් හා පොලිතින්...
2017-08-18 18:30:00
Subscribe to නිහාල් පී. අබේසිංහ