භක්ති ධර්ම­ප්‍රිය මෙන්ඩිස් | සිළුමිණ

භක්ති ධර්ම­ප්‍රිය මෙන්ඩිස්

 සහ­රාන් වැනි පිරිස් නැවත බිහි නොවන යුග­යක් ඇති කිරී­මට තමන්ට හැකි බවත් ර‍ටේ ආර­ක්ෂාව තර කර­මින් සංචා­රක කර්මා­න්තය දියුණු කළ හැකි බව පොදු­ජන පෙර­මුණ ජනා­ධි­පති අපේ­ක්ෂක ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ මහතා පව­සයි.රටක ආර­ක්ෂාව යනු එම රටේ පැවැත්ම බවත් ඉකුත් කාලය තුළ රටේ ආර­ක්ෂාව දරුණු ලෙස බිඳ වැටුණු බවත් ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ මහතා පෙන්වා දෙයි. රටට ආද­රය කරන රට රකින පිරිස මේ වන­විට තමන්...
2019-11-08 18:30:00
Subscribe to භක්ති ධර්ම­ප්‍රිය මෙන්ඩිස්