මලික් චමින්ද ධර්මවර්ධන

වියට්නාමය දෙසට අවධානය යොමු කළ හොත්, එරට සහ ලංකාව අතර සම්බන්ධතාව ඉතා දිගු ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියයි. සංස්කෘතික වශයෙන් ගත්විට දෙරට අතර ඇත්තේ සමීප සම්බන්ධතා ය. විශේෂයෙන්ම රටවල් දෙකම බෞද්ධ වීම එහිදී බලපායි. එරට ද ලංකාව මෙන් කෘෂිකාර්මික රටකි. එමෙන් ම ලෝක සහල් නිෂ්පාදනයට ඉහළ පෙළේ දායකත්වයක් දක්වයි. සංවර්ධනයේ දී අප රටට වඩා පහළ පැවැති රටකි.ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ...
2017-04-21 18:30:00
Subscribe to මලික් චමින්ද ධර්මවර්ධන