රසික කොටුදුරගේ | සිළුමිණ

රසික කොටුදුරගේ

පදනම් ආයතනයේ පසුගියදා (07) පැවැති සුනිල් සාන්ත සමරු උත්සවයේදී ‘පෙරදිග සංගීත කලාපයේ සාන්තුවර සටන්කාමියා’ යන මැයෙන් කළ දේශනය ආශ්‍රය කරගෙන නූතනයේ අපට සිටින ඉතා සුවිශේෂී සංගීතඥයකු වන අජිත් කුමාරසිරි සමඟ කළ කතාබහකි මේ .මෙරට සිටිය දුර්ලභ ගනයේ සංගීතඥයකු වන සුනිල් සාන්ත ඔබේ ජීවිතයට බලපාන්නේ කොහොමද?අතේ තඹ ශතයක් නැති වුණත් පොහොසත් අදහස් තියෙන මිනිහෙක් විදියට ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද...
2019-11-08 18:30:00
Subscribe to රසික කොටුදුරගේ