රසික කොටුදුරගේ | සිළුමිණ

රසික කොටුදුරගේ

පළාත් පාලන මැතිවරණය කෙමෙන් කෙමෙන් ළංවෙමින් පැවතියද ඒ පිළිබඳව එතරම් උණුසුමක් හෝ කතා බහක් සාමාන්‍ය ජන සමාජය තුළ දක්නට නොමැත. හු‍ෙදකලාව පවත්වනු ලබන රැස්වීම් හැරුණු කොට උද්යෝගීමත් දේශපාලන මාතෘකාවක් බවට එය පත් වී නොමැත. 2015 ජනාධිපතිවරණය සේම ජනතාව නිහඬව සිදු වන සියල්ල දෙස එකත්පසව බලා සිටිති. එනිසා ඡන්දයේ දී කවර පක්ෂක් ජයග්‍රහාණය කරාවිදැයි අටුවාටීකා කීමට අපට නො හැකිය. එනමුත්...
2018-01-12 18:30:00
Subscribe to රසික කොටුදුරගේ