රසික කොටුදුරගේ | සිළුමිණ

රසික කොටුදුරගේ

ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ යෝජනා මානව හිමිකම් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේ දී විදේශ රටවල් අනූවක් සිය ප්‍රසාදය පළ කළ බවත් මෙහිදී ජගත් මානව හිමිකම් සංවිධානයේද ප්‍රසාදය ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වූ බවත් ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ.ඒ පිළිබඳව ජගත් මානව හිමිකම් මණ්ඩලයේ කරුණු දක්වමින් ඒ මහතා, “අපි මෙම සැසියට සහභාගි වී සිටින්නේ...
2017-11-17 18:30:00
Subscribe to රසික කොටුදුරගේ