රසික කොටුදුරගේ | සිළුමිණ

රසික කොටුදුරගේ

මේ ක්‍රමය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පැත්තෙන් වඩා යහපත් වේවිබලයක් නැති කෙනෙක් පත් කරන්න රටේ මුදල් විනාශ කරන්නේ මොකටදනව අගමැතිට කලින් හිටිය ජනාධිපති තරම් බලයක් ලැබෙන්නේ නැහැඑළැඹෙන ජනාධිපතිවරණයෙන් පසුව ඒ ධූරයේ පෙර පැවති විධායක බලය විශාල ලෙස අහිමි වෙනවා නේද?ඔව්, මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයාට ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය, මහවැලි හා පරිසර අමාත්‍යංශය යන අමාත්‍යංශ තුන ම තම භාරයේ තබාගන්න හැකියාව...
2019-06-21 18:30:00
Subscribe to රසික කොටුදුරගේ