සාගරිකා දිසානායක ජයසිංහ

ඩෙංගු මරණ බොහොමයකට හේතුව ප්‍රමාද වී රෝහල්ගත වීමය. කිසි විටෙක රෝහල්ගත නොවී හිතූමතේ බෙහෙත් හෝ විකල්ප ප්‍රතිකාර කරමින් කල් ගත නොකරන්න. උණ සමනය කිරීමට හා ඇඟපත වේදනාව සඳහා පැරසිටමෝල් ඖෂධය හැර වෙනත් වේදනා නාශක භාවිතා නොකරන්න.මේ දිනවල ඩෙංගු රෝගය රටපුරා වසංගතයක් ලෙස පැතිර යමින් පවතී. එහෙයින් උණක් වැළදුණු විට ඒ පිළිබඳව අවදානයෙන් සිටීම වැදගත් වෙයි. උණ ඇතිවී දින දෙකක් ඇතුළත ඩෙංගු...
2017-07-21 18:30:00
Subscribe to සාගරිකා දිසානායක ජයසිංහ