සුභද්‍රා දේශප්‍රිය | සිළුමිණ

සුභද්‍රා දේශප්‍රිය

  ඉදිරි දින කිහි­පය මේ ර‍ටේ දේශ­පා­ලන කර­ලිය ඉතා උණු­සුම් සහ තීර­ණා­ත්ම­කයි. ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ මහතා ඔබේ නියෝ­ජ­නය කරන දේශ­පා­ලන කඳ­වුරේ අපේ­ක්ෂ­ක­යාගේ මැති­ව­රණ ප්‍රචා­රණ කට­යුතු කෙබඳු ද?  මේ වන විට ප්‍රධාන වශ­යෙන් කඳ­වුරු දෙකක් බෙදිලා තියෙ­නවා. එකක් මේ රටේ සවෛ­රී­ත්වය ‍භෞමික අඛ­ණ්ඩ­තාව ආරක්ෂා කළ යුතු, විජා­තික බල­වේග වලට අව­නත නොවන, දේශ­ප්‍රේමී ජාතික බල­වේ­...
2019-11-08 18:30:00
Subscribe to සුභද්‍රා දේශප්‍රිය