සුභා­ෂිණි ජය­රත්න | සිළුමිණ

සුභා­ෂිණි ජය­රත්න

ජනා­ධි­පතිවරයා සාක්ෂි දුන් අයුරු. ඡායා­රූ­පය - සුදත් සිල්වා
 අප්‍රේල් මස 21 වැනිදා සිදු වූ පාස්කු ප්‍රහා­රය පිළි­බඳ සොයා බැලී­මට පත් කළ පාර්ලි­මේන්තු විශේෂ කාරක සභාව හමුවේ සාක්ෂි විම­සීමේ කට­යුතු සියල්ල අව­සන් බවත්, එහි අව­සන් වාර්තාව ඔක්තෝ­්බර් දෙවැනි සති­යේදී පාර්ලි­මේ­න්තු­වට ඉදි­රි­පත් කරන බවත් ඒ කමි­ටුවේ සභා­පති, නියෝජ්‍ය කථා­නා­යක ආනන්ද කුමා­ර­සිරි මහතා සිළු­මි­ණට පැවැ­සීය. මේ පාර්ලි­මේන්තු විශේෂ කාරක සභාව හමුවේ මේ...
2019-09-20 18:30:00
Subscribe to සුභා­ෂිණි ජය­රත්න