සුභාෂිණි ජයරත්න | සිළුමිණ

සුභාෂිණි ජයරත්න

 විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තුළ අන්තර්ජාතික ඇගයීම් ක්‍රමවේදයක් ස්ථාපිත කිරීමේ අරමුණින් එහි සියලු ක්‍රමවේදයන් ඩිජිටල්කරණයට ලක්කිරීමට රජය සැර‍සෙයි. අධ්‍යාපන ඇමැති අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ විශේෂ උපදෙස් මත ක්‍රියාත්මක කරන මේ කටයුතු සඳහා මේ වන විටත් රුපියල් මිලියන 1200ක මුදලක් වෙන් කර ඇත. මේ යටතේ විභාග ප්‍රතිඵල ඉක්මන් කිරීම, විභාග වංචා නතර කිරීම, විභාගයන් කාර්යක්ෂම හා...
2017-09-15 18:30:00
Subscribe to සුභාෂිණි ජයරත්න