සුමේධ ජයබාහු | සිළුමිණ

සුමේධ ජයබාහු

තව්හිද් ජමාත් ත්‍රස්තවාදීන් විසින් ඉකුත් පාස්කු ඉරිදා දිනයෙහි එල්ල කරන ලද අශිෂ්ට හා ම්ලේච්ඡ ප්‍රහාරයට මසක් සම්පූර්ණ වී තිබේ. ඒ මෘග ත්‍රස්තවාදයට බිලි වූ මෙන්ම ඉන් ආබාධයට පත් වූ සියලු ජනතාවගේ දුක්, සුසුම් හා කඳුළු යළිත් අලුත් වූ අයුරු ද රට ම රූපවාහිනී හා මුද්‍රිත මාධ්‍යයෙන් බලා සිටියේ වේදනාත්මක සැමරුම් මැඩගෙන ය. ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වූ ඒ ක්‍රෑර ත්‍රස්තවාදයේ වගකීම බාරගත්...
2019-05-24 18:30:00
Subscribe to සුමේධ ජයබාහු