සල්පිල | සිළුමිණ

සල්පිල

 “අප අර්ථ ශාස්ත්‍රය ඉගෙන ගත යුත්තේ ආර්ථීක ප්‍රතිපත්ති සැකසිම සඳහා දැනුම ලබා ගැනීමට නොවේ. අර්ථ ශාස්ත්‍රඥයන් යයි කියා ගන්නා පුද්ගලයන්ගෙන් බේරී සිටීමටයි, ”. - කේම්බ්‍රිජ් අර්ථ ශාස්ත්‍රඥ ජෝන් රොබින්සන්අදුරදර්ශී පාලනයකට සහ ප්‍රචණ්ඩත්වයට හසු වී උකටලිව සිටි දේශයක මිලියන 20 ක ජනතාවකගේ “ආචාර ධාර්මික හෘදය සාක්ෂීය” අවදි කළ ආර්ථීක නිදහස තහවුරු කළ සුවිශේෂී කාල පරිච්ජේදයක් ලෙස “...
2018-01-12 18:30:00
Subscribe to සල්පිල