සල්පිල | සිළුමිණ

සල්පිල

 මිලියනයකට වැඩි මෙරට ත්‍රීවිල් ජනතාව පමණක් නොව, බහුතර ශ්‍රී ලාංකිකයන් ද ඩේවිඩ් පීරිස් කවුරුන්දැයි දකින්නේ අද පළමු වතාවට විය හැකිය. මාධ්‍යයේ පෙනී සිටීමට ඇති දැඩි අකැමැත්ත මැද වුවද සිළුමිණ වෙනුවෙන් මා හා කතා කරන්නට එකඟ වීම පිළිබඳ පීරිස් මහතාට කෘතඥ විය යුතුය. ශ්‍රී ලාංකේය ව්‍යාපාර නායකයින්ගේ ලැයිස්තුවේ ඔහු අමතක කළ නොහැකි චරිතයකි. කිසිසේත් අත්හළ නොහැකි චරිතයකි. එමෙන්ම,...
2018-11-09 18:30:00
Subscribe to සල්පිල