සල්පිල | සිළුමිණ

සල්පිල

ඩර්ඩන්ස් සභාපතිවරයා ඇතුළේ අපි නොදන්න කවුද ඉන්නේ...බොහොම සරල මනුෂ්‍යයෙක්. ප්‍රශ්න දිහා බැරෑරුම්ව බලලා සරලව විසඳුම් දෙන, සංගීතය රස විඳින සරල ආහාරයෙන් සතුටු වන, සැහැල්ලු ඇඳුමින් පැලඳුමින් ජීවත් වෙන්න කැමැති කෙනෙක්. ඒ වගේ ම මරණය පිළිබඳ හිතන කෙනෙක්. ගොඩක් වැඩකරපු සහ තව හුඟක් වැඩකරන්න පුළුවන් කෙනෙක්.තුඩාවේ බ්‍රදර්ස්, ඔබේ පවුලේ උරුමය...1942 ලෝරන්ස් තුඩාවේ, මගේ තාත්තා සහ...
2017-10-13 18:30:00
Subscribe to සල්පිල