සල්පිල | සිළුමිණ

සල්පිල

 ශ්‍රී ලංකා ආයෝ­ජන මණ්ඩ­ලය වසර 2016–2019 කාල­ප­රි­ච්ඡේ­දයේ අත් කර­ගත් ප්‍රග­තිය පිළි­බඳ මාධ්‍ය­යට කරුණු දක්ව­මින් එහි සභා­ප­ති­ව­රයා පළ කළ අද­හස් ඇසු­රෙන් මේ ලිපිය සැක­සිණි. වසර 1977 දී මෙර­ටට විවෘත ආර්ථික ක්‍රමය හඳුන්වා දීමෙන් අන­තු­රුව එදා-මෙදා තුර මෙර­ටට ඇ.ඩො. බිලි­යන 18.166ක ඍජු විදේශ ආයෝ­ජන පැමිණ තිබෙ­නවා. මේ අතු­රින් ඩොලර් බිලි­යන 5.56ක් පැමි­ණියේ 2016–2019...
2019-11-15 18:30:00
Subscribe to සල්පිල