සල්පිල | සිළුමිණ

සල්පිල

 අද තරම් දියුණු තාක්ෂණයක් නොතිබුණු, අදින් අඩසිය වසකටත් එපිට යුගයක අපේ රටේ දහතුන් හැවිරිදි ළමයෙක් පත්තරයක් මුද්‍රණය කළේය. එතෙකින් නොනැවතී පොතුත් මුද්‍රණය කළේය. ඒ ළමයා අද 74 හැවිරිදි වැඩිහිටියෙකි. විනෝදාංශයම, ව්‍යාපාරය කොටගත් ධනවතෙකි. ඉලක්කයක් හඹා ගිය මිනිසෙකි.ඔබ ලංකාවේ පොත් ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්තයා...අවුරුදු 55 ක් පොත් මුද්‍රණය කරපු, දැනට ක්ෂේත්‍රයේ ජීවතුන් අතර ඉන්න ජ්‍...
2017-09-22 18:30:00
Subscribe to සල්පිල