සල්පිල | සිළුමිණ

සල්පිල

බජාජ් කියුට් කොඩ්‍රිසයිකල් රථය ඉන්දියාවේ අලෙවි කිරීමට 2018 ජුනි මාසයේදී මධ්‍යම රජයේ අනුමැතිය ලැබුණු අතර මේ වන විට ප්‍රාන්ත 18ක ප්‍රවාහන අධිකාරියද එය අනුමත කර ඇත. ඒ අනුව කේරල සහ රාජස්තාන් ප්‍රාන්තවල කියුට් රථය අලෙවි කිරීම මේ වන විටත් ආරම්භ කර ඇති බව බජාජ් ඔටෝ ලිමිටඩ් හි ජ්‍යෙෂ්ඨ උප සභාපති (අන්තර්ජාතික වෙළෙඳ) කේ. එස්. ග්‍රිහපති මහතා පැවසුවේය.පසුගියදා ඉන්දියාවේ පූනේ නගරයේ...
2018-12-07 18:30:00
Subscribe to සල්පිල