ව්‍යාපාරික | Page 2 | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

  ප්‍රධාන ලොතරැයි හතරෙන් දිනකට ජයග්‍රාහකයන් ලක්ෂ පහක් බෙදා දෙන මුදල රුපියල් දෙකෝටි තිස් හය ලක්ෂයක්   ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය මෙරට ලොතරැයි වෙළෙදපොළ වෙත පළමුවෙන්ම ලොතරැයි පත් හදුන්වා දුන් ආයතනයයි. 1954 වසරේදී එවකට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කළ ඩී.ඒ. නුගවෙල මහතා විසින් මෙරට සෞඛ්‍යය සේවාවේ අඩුපාඩු සපුරා ගනිමින් වඩාත් පුළුල් ජනතා සේවයක්‌ ලබාදීමට අවශ්‍ය අරමුදල් රැස් කර...
6 ජුනි, 2020
Subscribe to ව්‍යාපාරික