සල්පිල | Page 2 | සිළුමිණ

සල්පිල

• මොකක්ද මේ ව්‍යාපා­ර­යෙන් කෙරෙන්නේ.... පොලි­තීන් ඇට අමු­ද්‍රව්‍ය වශ­යෙන් ගෙනැ­විත්, ‘පොලි­බෑග්’ නිෂ්පා­ද­න­ය­කොට අප­න­ය­නය කිරීම. ලංකාවේ ප්‍රධාන තේ අප­න­ය­න­ක­රු­වන්, තේ කොළ ඇසු­රුම් කරන ‘බල්ක් තේ’ බෑගය තමයි අපි නිප­ද­වන්නේ.• පොලි­තින් භාවි­ත­යෙන් ලොවම ඉවත් වෙමින් සිටින කාල­යක ඔබ ඇයි මෙහෙම ව්‍යාපා­ර­යක් තෝරා ගත්තේ... ආහාර ඇසු­රු­ම්ක­ර­ණය සඳහා, මිනිස් සිරු­රට අහි­ත­කර...
2019-11-08 18:30:00
Subscribe to සල්පිල