තීරු ලිපි | සිළුමිණ

තීරු ලිපි

 බණ්ඩයිය අනුරාජපුරේ ගියෙ නැද්ද?යකඩ මරං අහපි..... ඒක ඇහෙන කොට තරු විසිවුණා ආයිබොවන්ඩ...... ඒ කාලෙ කෙළි මතක්කුණා ...."ප්‍රබාකරන් මතක්වුණා බොලං" මං කීවා...."ඒ මොක ද බණ්ඩයියෙ?‘‘"සිංහල මිනිස්සුන්ට දෙමාසෙං ඔක්කොම අමතක වෙනවා කියලා එයානෙ කීවෙ""ඒ කතාව වැරදියි" අබිලිං කීවා."එහෙනං මොකද්ද හරි?"" දැං දැං සුමානෙන් අමතක වෙනවා." ඔය කතා බතා මැද්දෙ නිමලෙත් ආවා...."වෙනසක් වෙන්ඩ කාලෙ...
2017-11-17 18:30:00
Subscribe to තීරු ලිපි