තීරු ලිපි

 අනංගයා අඬමින් මා වෙත ආවේය. ඔහුගේ උරයේ උක්දඬු දුන්නවත් අතේ මල්හීසරවත් තිබුණේ නැත. මට එක් වරම සිතුණේ මල් කඩන අය ඔහුගේ මල්හීසරයේ තිබුණු මල්ද කඩාගන්නට ඇතැයි කියාය. බස්වල කෝච්චිවල හා මගතොටේ මල් කඩන අය අද එතරම් ම සුලබ නිසා සිහිනයෙන් මට එසේ සිතීම ගැන කවුරුවත් පුදුම විය යුතු නැත. කෙසේ වුවත් සිහිනයෙන් මට ඒ ගැන වැඩිය සිතන්නට නොදෙමින් අනංගයා අඬන්නට වූවේය.‘මුළු ලොවම නැති වුණත්...
2017-07-14 18:30:00
Subscribe to තීරු ලිපි