විශේෂාංග | සිළුමිණ

විශේෂාංග

බයි­සි­ක­ලය යනු මිනිසා විසින් සොයා ගන්නා ලද ඉතාම ප්‍රයෝ­ජ­න­වත් මෙන්ම සෞඛ්‍ය­ටද ඉතා හිත­කර නිර්මා­ණ­යකි. මේ නිර්මා­ණය වඩ­ව­ඩාත් නිර්මා­ණ­ශීලී ලෙස යොදා ගනි­මින් තම කර්මාන්ත සඳහා යොදා ගන්නා පුව­තක් ගෝත­මා­ලා­වෙන් වාර්තා වේ.ගෝත­මා­ලාව යනු මධ්‍යම ඇම­රි­කාවේ පිහිටා ඇති ධන­වත් නොවන රටකි. එරට ජන­තා­ව­ගෙන් බහු­ත­ර­ය­කට තව­මත් විදුලි බලය හෝ නැත. එබැ­වින් තම නිෂ්පා­දන කර්මාන්ත සඳහා...
2019-10-11 18:30:00
Subscribe to විශේෂාංග