විශේෂාංග

අපේ රටේ පළාත් හයක දිස්ත්‍රික්ක 16ක ලක්ෂ 9 කට අධික පිරිසක් නියඟය නිසා ජලය නොමැතිව මේ දිනවල බලවත් දුෂ්කරතාවකට ලක්වී සිටින බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පසුගිය සතියේ නිකුත් කළ වාර්තාවක දැක්විණ.දකුණ, නැඟෙනහිර, බස්නාහිර පළාත් වලටත් රට මැද ස්ථාන කිහිපයකටත් වැස්ස ලැබුණත් විශේෂයෙන් ගම්පහ, කළුතර, මොනරාගල, අනුරාධපුරය, පුත්තලම, වවුනියාව, මන්නාරම, යාපනය, මුලතිව් යන දිස්ත්‍රික්කවල මේ...
2017-02-24 18:30:00
Subscribe to විශේෂාංග