විශේෂාංග | සිළුමිණ

විශේෂාංග

 අද පොලිතින් ලොකුම ගැටලුවකි. එක පැත්තකින් නොදිරන සිලි සිලි බෑග්, ලන්ච් ශීට් පාවිච්චිය නිපැයුම අපේ රටේ තහනම් ය. අනෙක් පැත්තෙන් පොලිතින් ප්ලාස්ටික් තමාගේ ගෙවත්තේ පිච්චුවත් වසර දෙකක සිර දඬුවමක් හෝ/ හා රුපියල් 10000 ක දඩයක් නියම කළ හැකි ය. මේ අනුව අප කළ යුත්තේ ගෙදරට ගෙනෙන පොලිතින් ප්ලාස්ටික් ප්‍රමාණය අවම කිරීම හා තිබෙන පොලිතින් නැවත පාවිච්චිය සමඟ කළමනාකරණය කිරීමයි.අද...
2018-01-12 18:30:00
Subscribe to විශේෂාංග