විශේෂාංග

 දිනය ඉකුත් එකොළොස් වැනිදාය. වේලාව උදෑසන අටහමාරට පමණ ඇත. නැ‍ඟෙනහිර මුහුදුතීරයේ කෝකිලායි, කෝක්කුඩුවායි වෙරළ දිගට විශාල ජනකායක් සැදී පැහැදී මහමුහුද දෙස බලා සිටිති. දහවල් වන විට මේ ජන පිරිස තව තවත් වැඩිය. මෙතරම් ජනායක් වෙ‍රළතීරයට එක්රොක්වන්නට හේතුව කුමක්ද? කාගේත් සිතේ ඇත්තේ කුකුසකි.‘අලියෙක් මුහුදේ ගහගෙන යනවා’අලිබැලිල්ලයි බලිබැලිල්ලයි අපේ මිනිස්සුන්ට එපා වන්නේ කවදා ද?...
2017-07-14 18:30:00
Subscribe to විශේෂාංග