විශේෂාංග

මීතොටමුල්ල කුණු කන්දට ජීවිත ගණනාවක් යට වී තවමත් තුන්මසක්වත් ගෙවී ගොස් නැත. අරණායක සාමසර කන්ද මෙන්ම බුලත්කොහුපිටිය කළුපහන වත්ත නාය යෑමෙන් මිය ගිය පුද්ගලයන් සමරා වැඩි දවසක් නැත. කොටසකට නිවාස ඉඩම් ලැබුණ ද එයින් අසරණ වු පිරිස් තවත් සිටිති. පසුගිය කාලයේ සිදු වු මේ ස්වාභාවික විපත්වල මතක ගෙවී යෑමට මත්තෙන් යළිත් කඳුළු සලන්නට සුසුම් හෙළන්නට සිදු වී ඇත්තේය. ඒ අනපේක්ෂිත ලෙසය. දැඩි...
2017-05-26 18:30:00
Subscribe to විශේෂාංග