විශේෂාංග | සිළුමිණ

විශේෂාංග

 අලිගම්බේ කඳුවැටිය ඉහත්තාවෙන් නිල් අහස පෙනෙයි. හිරු රැසින් මලානික වූ ගහකොළ ඉඳහිට හමන සුළගට සෙලවෙයි. නියං සමයට දියකඩිති සිඳීගොස් බීමට වතුර බිඳක් ඉතිරි නොකළද අලිගම්බේ මිනිස්සු නිල් අහසට ගතු නොකිහ. නියං සායට බීමට දිය බිඳක් සොයා ඔවුහු බොහෝ දුරබැහැර ඇවිදිති. මේ ගමේ ගැහැනු ජීවත් වීම සඳහා ගමින් පිටතට ගොස් සාස්තර කියති; එසේ නොමැති කාලවල අලිගම්බේ කුඩා ඇළෙහි මාළු අල්ලති....
2017-09-22 18:30:00
Subscribe to විශේෂාංග