විශේෂාංග | Page 2 | සිළුමිණ

විශේෂාංග

වත්මන් අර්බු­ද­කාරී දේශ­පා­ලන වාතා­ව­ර­ණය හා ඊට ලබාදිය හැකි විස­ඳුම් සම්බ­න්ධ­යෙන් මෙරට කීර්ති­මත් විද්‍යා­ඥ­යකු වන මොර­ටුව විශ්වවිද්‍යා­ලයේ සිවිල් ඉංජි­නේරු පීඨයේ මහා­චාර්ය රංගික හල්ව­තුර සමඟ කළ කතා­බ­හකි. කිසි­යම් දේශ­පා­ලන පක්ෂ­යක් විසින්නම් කරන පිරි­සක් තමයි අපට පාල­කයෝ  විදි­යට හැම­දාම පත් කර ගන්න වෙන්නේ.රටක ප්‍රති­පත්ති සම්පා­ද­නය කරන තැන­කට යවන්න ඕන මොන­...
2019-09-20 18:30:00
Subscribe to විශේෂාංග