විශේෂාංග

 “නිදහසේ හුස්ම ගන්න නකල්ස් එන්න” යැයි විශේෂාංග ලිපියක් සිළුමිණ පුවත්පතේ පසුගිය සතියේ පළ විය. එසේ නමුත් අලුත්ම පර්යේෂණ දත්ත අනුව අපේ රටේ මහනුවර, කොළඹ, නුගේගොඩ, කොහුවල, මහරගම, පුරහල, පෑලියගොඩ, මට්ටක්කුලිය, කිරිබත්ගොඩ යන නගරවල වායු දූෂණය නිදහසේ හුස්ම ගැනීමට බැරි මට්ටමට එන්න එන්නම වැඩි වෙමින් පවතී. අධික වාහන තදබදය හා බස් ධාවනය විධිමත් නොවීම වාහන නඩත්තු නොකිරීම ඊට ප්‍රධාන...
2017-03-24 18:30:00
Subscribe to විශේෂාංග