විශේෂාංග | Page 2 | සිළුමිණ

විශේෂාංග

ඉන්දීය සම්භවයක් ඇති වතු කම්කරු ජනතාවට වසර විසිපහකට අධික කාලයක් නායකත්වය දෙමින් එම ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය හා ඉතිහාසය මුළුමනින්ම වෙනස් කරමින් තේ පඳුරට පමණක්ම කොටුවී සිටි වතුකම්කරු පරපුර මෙරටේ වෛද්‍ය වෘත්තීය දක්වා ගෙනයාමට මඟ සලසා දුන් ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ නායක හා මහලේකම් මෙන්ම වත්මන් ආණ්ඩුවේ වතුයටිතල පහසුකම් හා ග්‍රාමීය සමාජ සංවර්ධන අමාත්‍ය ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතා ඉකුත්...
30 මැයි, 2020
Subscribe to විශේෂාංග