විශේෂාංග | Page 2 | සිළුමිණ

විශේෂාංග

 අපේ රට සියලු ක්ෂේත්‍රවලින් තිරසර ලෙස සංවර්ධනය කිරීම පිණිස හා අපේ රට ලොව දේශගුණ විපර්යාස සඳහා සූදානම් කිරීම පිණිස ගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ අදහසක් අනුව ක්‍රියාත්මක ‘නීල හරිත යුගයක්’ (SRI LANKA NEXT) වැඩසටහනේ දෙවැනි පියවර හෙට (16 වැනිදා) පෙරවරුවේ ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ක්‍රියාවට නැංවේ.අද අපේ ර‍ෙට් පළාත් හතරක වැසි තිබුණත් අන් පළාත් පහ පුරාම...
2017-10-13 18:30:00
Subscribe to විශේෂාංග