විශේෂාංග | Page 2 | සිළුමිණ

විශේෂාංග

‘මේඩ් ඉන් ඉන්දියා’ කියලා බොරු ලේබල් ගහලාළදරු ඖෂධ, විටමින් වර්ග, මත්ලෝලීන් හොයන අන්තරායකර ඖෂධ ඒ අතරසියල්ල කල් ඉකුත් වෙච්ච විස බේත්දිනය ජුලි 08 වැනි සඳුදා ය. ස්ථානය කොළඹ ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියයි. එදින පෙරවරුවේ එහි ප්‍රධාන ආහාර හා ඖෂධ පරීක්ෂක අමිත් පෙරේරාට ඔහුගේ ඔත්තු සේවයේ අයකුගෙන් ඔත්තුවක් ලැබිණි. ඉන් කියවුණේ කැලණිය ප්‍රදේශයේ ගබඩාවක කල් ඉකුත් වූ ආහාර තොගයක් නැවත ලේබල්...
2019-07-12 18:30:00
Subscribe to විශේෂාංග