විශේෂාංග | Page 2 | සිළුමිණ

විශේෂාංග

දීඝවාපී පුදබිම බුදුන්ගේ පාද ස්පර්ශයෙන් පාරිශුද්ධ වූ පුණ්‍ය භූමියක් සේ බොදුනුවෝ අදහති. දීඝවාපී සෑ රදුන් වටා පරිවාර දාගැබ් වහන්සේ වූහ. විටින් විට මේ පෞරාණික දාගැබ් වහන්සේ ව්‍යසනයට ලක් වූ අයුරු වාර්තා විය. මේ වන විට පෝදිවල චන්දානන්ද හිමියන්ගේ මූලිකත්වයෙන් වන්දනීය පුදබිමක් බවට පරිවර්තනය වී ඇති පෞරාණික දාගැබ එවැනි ශේෂ වූ පුරා ස්මාරකයකි. එම දාගැබ පිහිටා ඇත්තේ එරගම ප්‍රාදේශීය...
2019-01-18 18:30:00
Subscribe to විශේෂාංග