සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

උඩරට බොදු ගොවි 1982 උපන් 5'10" වැදගත් පවුල් පසුබිමක් හා සම්බන්දතා ඇති කොළඹ ප්‍රසිද්ධ පෞද්ගලික ආයතනයක Business Analyst ලෙස විධායක ශ්‍රේණියේ රැකියාවක් කරන පදිංචියට විශාල නිවසක් හා නවීන වාහනයක් හා තවත් දේපල හිමි ඉතා කඩවසම් පවුල් බරින් තොර පවුලේ බාලම මල්ලීට ගැලපෙන උගත් රූමත් සහකාරියක් එංගලන්තයේ ස්ථිර පදිංචි සහෝදර සහෝදරියන් සොයයි. හඳහන සමඟ සියළු විස්තර පළමු ලිපියෙන්. අප සාමාන්...
2019-05-17 18:30:00
Subscribe to සුබ මංගලම්