සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

කොළඹ බොදු ගොවි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ 5'8" නිලධාරී පුතුට රූමත් උගත් ඉංග්‍රීසි කථාකල හැකි දියණියක් දෙමව්පියෝ සොයයි. BSc කළමනාකරණ උපාධිධාරී පශ්චාත් උපාධිය හදාරමින් සිටී. 1992 උපන් සුරාවෙන්,​ දුම්පානයෙන් තොර දේපළ ඇති කඩවසම් තරුණයෙකි. හඳහන් කොපිය පවුලේ විස්තර සමග. 0112733757. s​a​g​e​p​r​o​p​@​h​o​t​m​a​i​l​.​c​o​m​G128571ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ බොදු ගොවි 83 මැයි 30 උපන් උස 5'...
2019-03-15 18:30:00
Subscribe to සුබ මංගලම්