පුවත් | සිළුමිණ

පුවත්

වයඹ පළාතේ ප්‍රදේශ කිහි­ප­යක සහ ගම්පහ මිනු­ව­න්ගොඩ නග­රය ආශ්‍රි­තව ඇති වූ ගැටු­ම්ව­ලට මුල් වූ ප්‍රච­ණ්ඩ­කා­රීන් කුපිත කිරීම පසු­පස සිටින, විප­ක්ෂය නියෝ­ජ­නය කරන දේශ­පා­ලන පක්ෂ ක්‍රියා­කා­රි­ක­යන් කිහිප දෙනකු බුද්ධි අංශ විසින් හඳු­නා­ගෙන තිබේ. ඔවුන් ඒ ප්‍රදේ­ශ­වල ගැව­සෙ­මින් සංවි­ධා­නා­ත්ම­කව ජන­තාව ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සඳහා මෙහෙ­යවා ඇති අතර, ඒ එක් ක්‍රියා­කා­රි­ක­යකු 13 වැනිදා...
2019-05-17 18:30:00
Subscribe to පුවත්