පුවත් | සිළුමිණ

පුවත්

මාතර සිට කතරගම දක්වා දුම්රිය මාර්ගයේ මාතර සිට බෙලි අත්ත දක්වා වූ දුම්රිය මාර්ගය මේ වසරේදී විවෘත කරනු ලබන බව එම ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යක්ෂ හ ප'ර්ෂි මහතා සිළුමිණට කීය. ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 248ක වියදමකින් ඉදි කළ මේ මාර්ගයේ දුම්රිය පැයට කිලෝමීටර් 120ක වේගයෙන් ධාවනය කළ හැකි ය. වසර 30කට අධික කාලයක් තිස්සේ කතා බහට හා සිහිනයක් පමණක් පත්වෙමින් තිබූ මාතර කතරගම දුම්රිය මාර්ගය පිළිබඳ...
2018-01-12 18:30:00
Subscribe to පුවත්