පුවත් | සිළුමිණ

පුවත්

 මෙවර ජනා­ධි­ප­ති­ව­රණ සම­යේදී මැති­ව­රණ නීති උල්ලං­ඝ­නය කර­මින් ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා­ව­ලට සම්බන්ධ වන දේශ­පා­ල­න­ඥ­යන්ට සහ ආධා­ර­ක­රු­වන්ට එරෙ­හිව මැති­ව­රණ පන­තින් හැකි තාක් නඩු පැව­රී­මට අවශ්‍ය පිය­වර ගැනී­මට මැති­ව­රණ කොමි­සමේ අව­ධා­නය දැඩිව යොමුව ඇතැයි මැති­ව­රණ කොමි­සමේ උසස් නිල­ධා­රි­යෙක් සිළු­මි­ණට පැව­සීය.ඉදි­රි­යේදී මැති­ව­රණ කොමි­සම රැස් වී මීට අදාළ තීන්දු ගනු...
2019-09-20 18:30:00
Subscribe to පුවත්