පුවත් | සිළුමිණ

පුවත්

ශ්‍රී ලංකා තරුණ ජීවවේදීන්ගේ සංගමය මඟින්  මේ මස 23 සහ 24 දෙදින තුළ ශ්‍රී පාදස්ථානය අවට එකතු වී තිබෙන කැළි කසළ ඉවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් සංවිධානය කර තිබේ.මෙය එම සංවිධානය මඟින් හත්වැනි වරට සිදු කරනු ලබන අතර  මෙමගින්  අපද්‍රව්‍යවලින් තොර සුපිරිසිදු සිරිපා අඩවියක් සහ ජෛව පද්ධතියක් පවත්වා ගැනීමට අමතරව අපද්‍රව්‍ය මඟින් සිදුවන විනාශය පිළිබඳව ජනතාව වෙත පණිවුඩයක් ලබා දීම...
2019-03-17 19:50:00
Subscribe to පුවත්