පුවත් | Page 2 | සිළුමිණ

පුවත්

ත්‍රිරෝද රථ සඳහා අලුතින් හඳුන්වා දෙන නියාමන නීති පද්ධතිය මඟින් ත්‍රිරෝද රථ ප්‍රවාහනය විධිමත් ව්‍යාපාරයක් ලෙස තහවුරු කිරීමට හා මඟී ජනතාව ආරක්ෂා කරගැනීමට කටයුතු යෙදෙන බව මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාවේ සභාපති වෛද්‍ය සිසිර කෝදාගොඩ මහතා පවසයි. මේ නීතිරීති පද්ධතිය යටතේ සියලු ත්‍රිරෝද රථ සඳහා අනිවාර්යෙන්ම මීටර සවි කළ යුතු වේ. මගී ගමනාන්තයේදී රිසිට් පතක් ලබා දීම ද අනිවාර්ය කෙරේ...
2017-09-15 18:30:00
Subscribe to පුවත්