විවර | සිළුමිණ

විවර

ශ්‍රී ලංකාව තුළ විශාල, මධ්‍යම හා කුඩා ප්‍රමාණයේ කඳු ශිඛර සියයකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් පවතින බව සමීක්ෂණයකින් හෙළි වී ඇත. මෙරට උසම කඳු ශිඛරය ලෙස සැලකෙන මීටර් 2524 ක උන්නතාංශයකින් යුත් පිදුරුතලාගල නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටියේය. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩි උන්නතාංශයකින් යුත්, ප්‍රසිද්ධ කඳුවැටි සමුදායක් දිස්ත්‍රික්ක 11ක් පුරා පැතිරී පවතී.(දෙසැම්බර් 11 ට යෙදෙන අන්තර්ජාතික කඳුකර දිනය...
2017-12-08 18:30:00
Subscribe to විවර