විවර

හේ තාරුණ්‍යයේ අරුමැසි සිහින ගෙත්තම් කරමින් වරක් අපව සිහින දේශයකට රැගෙන ගියේය. ඊළඟට ඔහු ඒ සිහින සැබෑ කරන්නට මිල්ලසොයා ඉතාලියට ගියේය. එසේ මිල්ල සොයාගෙන ආවත් මරණ බිය විසින් වනසා දැමූ සිහින මාතා තුළින් විශද කළේය. එහෙත් ඔහු නිම්නයක හු‍ෙදකලා වන්නට සිතුවේ ඇයි දැයි නොදනිමි. මේ අපූරු සිහින මවන්නා අනෙකකු නොව විශ්වනාත් බුද්ධික කීර්තිසේන ය. ඔහු දැන් අප අබිමුවට පැමිණ සිටී.• ලංකාවේ...
2017-05-19 18:30:00
Subscribe to විවර