විවර

 පළාත් පාලන ආයතන විසුරුවා හැර වසර දෙකක කාලයක් ගත වී ඇතත් මැතිවරණය පැවැත්වීමට ආණ්ඩුව මෙතෙක් කටයුතු නොකිරීමට එරෙහිව ඉදිරි දින කිහිපය තුළදී ජාත්‍යන්තරය දැනුවත් කිරීමට සමස්ත ලංකා පළාත් පාලන සංසදය සැරසෙයි. මැතිවරණය නොපැවැත්වීම මගින් හිටපු පළාත් පාලන නියෝජිතයන්ගේ මානව හිමිකම් කඩ වී ඇති නිසා හිටපු ජනාධිපති හා වත්මන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ මඟපෙන්වීම යටතේ...
2017-07-14 18:30:00
Subscribe to විවර