විවර | Page 2 | සිළුමිණ

විවර

මේ වන විට මෙරට විශ්ව විද්‍යාල ක්ෂේත්‍රය හරහා විශාල බුද්ධිමය මංකොල්ලයක් සිදුවෙමින් තිබේ. අවාසනාවකට රටේ ජනතාව මේ සම්පත් තමන්ට අයිති බව නොදනිති. සයිටම් වැනි ලෙහෙසියෙන් විසඳාගත හැකි ගැටළු මහපාරට ගෙනැවිත් තිබුණද විශ්වවිද්‍යාලයේ සිදු වන බුද්ධිමය දේපල මංකොල්ලය පිළිබඳව ඔවුන්ට වගේ වගක් නැත. මේ කුණු කොල්ලයට කූඨ ලෙස විකුණා දමන්නේ රටකට අභිමානවත්ව නැඟී සිටිය හැකි බුද්ධිමය සම්පත්ය....
2017-10-20 18:30:00
Subscribe to විවර