දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

යහ­පා­ලන ආණ්ඩුව බල­යට පැමිණ වස­රක් යන්නට පෙර එක්තරා උද්ගෝ­ෂ­ණ­යක් කොටුවේ පැවැ­ත්විණි.එය හැඳි­න්වූයේ 'ආබා­ධිත රණ­විරු' උද්ඝෝ­ෂ­ණය කියා ය.'අපි යුද්ධ කළා; අත­පය පූජා කළා; හැබැයි 2008 ඉඳලා අපිට විශ්‍රාම වැටුප් නෑ. මහි­න්ද­ලාත් අපිව තමන්ගේ වාසි­යට පාවිච්චි කළා' 2016 උද්ඝෝ­ෂ­ණය වෙලාවේ සෙබලු එහෙම කීවේය.මේ දින­ව­ලත් ආබා­ධිත සෙබලු උද්ඝෝ­ෂ­ණ­යක යෙදී සිටියි.'මේ ආණ්ඩු­වට සාප වෙනවා;...
2019-09-20 18:30:00
Subscribe to දේශපාලනය