දේශපාලනය

 ස්වාභාවික විපත් කීපයකින් දුකට හා පීඩාවට පත් ජනතාව යාන්තම් හුස්මක් කටක් ගන්නත් කලින් ඔවුන්ගේ හිස මතට ඩෙංගු මාරයාද කඩාපාත් වී සිටියි. මේ විපත්, ලෙඩරෝග, කරදර කිසිවක් කලින් දැනුම් දී ජනතාව වෙත එන දේ නොවුණද ඒ සියල්ල දේශපාලන ප්‍රශ්න බවට පත් වී ආණ්ඩුවේ ඔඩොක්කුවටම වැටීම අලුත් දෙයක් නොවේ. ඒ හැම නස්පැත්තියකම දේශපාලන සම්මාදමක් තිබෙන බවද පෙනේ. එහෙත් එබඳු ජාතික විපතකදී ආණ්ඩුවටම...
2017-06-23 18:30:00
Subscribe to දේශපාලනය