දේශපාලනය

 ලෝකයේ නවතම දේශපාලන ප්‍රවණතාවයක් වන ජනප්‍රියතාවය අනුව බිහිවන්නක් ලෙස ලෝක දේශපාලන විචාරකයන් හඳුන්වා දෙන මෙම ප්‍රවණතාව 21 වන සියවස ආරම්භයත් සමඟම ඇති වීමට හේතු වූයේ 1945 දී අවසන් වූ ලෝක දෙවන සංග්‍රාමයෙන් පසුව ලෝකයේ බොහෝ රටවල, විශේෂයෙන් සංවර්ධනය වන රටවල පාලන බලය හිමිකරගෙන සිටි සම්ප්‍රදායික දේශපාලන පක්ෂවලට නොහැකිවීම නිසා යැයි විද්වත්හු පවසති. අන්තර්ජාතික ගැටලු පිළිබඳව...
2017-08-18 18:30:00
Subscribe to දේශපාලනය