දේශපාලනය

එදා සහ අද මාධ්‍ය හැසිරිම කෙසේ ද? පසුගිය අවුරුදු දෙක තුළ මෙරට මාධ්‍ය නිදහස තහවුරු වී තිබේ ද? ආණ්ඩුවට විපක්ෂය නඟන චෝදනාවල පදනමක් ඇද්ද? යන කරුණු සහ කාලී‍න වෙනත් දේ ගැන ජනමාධ්‍ය සහ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ඇමැති ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා සමඟ කළ සංවාදයකි.යහපාලන ආණ්ඩුව බලයට පැමිණ අවුරුදු දෙකක් ඉක්මවා ගිය තැන ඇතැමුන් නඟන ප්‍රශ්නයක් බවට පත්ව ඇත්තේ කෝ වෙනස යන්නයි. බොහෝ අය මේ ප්‍රශ්නය අසන්නේ...
2017-02-24 18:30:00
Subscribe to දේශපාලනය