දේශපාලනය

 මෛත්‍රී-රනිල් සම්මුති ආණ්ඩුවට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුවේ විවේචකයන් එල්ල කළ ගිනි බෝම්බ දෙකක් තිබේ. එකක්: පරණ ‘රට බෙදන ෆෙඩරල්’ බෝම්බයයි. අනෙක: කිසිදු තේරුමක් නැතිව ඉල්ලාගත් ‘පිං කැටවලට විදීම’ නමැති බෝම්බයයි. අප මේවා ‘ගිනි බෝම්බ’ ලෙස හැඳින්වුයේ ජනතාව අතර ගිනි ඇවිළවීමට යොදාගත හැකි, එහෙත් නිසි පරිදි නිරීක්ෂණය කළ නොහැකි වුව හොත් මහා විනාශයකට හේතු විය හැකි ගිනිපුපුරු...
2017-07-14 18:30:00
Subscribe to දේශපාලනය