දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

මේ අය–වැයෙන් ජනතාවට දුන් දෙයක් නැහැ කියා ආණ්ඩුවට චෝදනා එල්ල වනවා...මේ අය–වැය නිසා එක එක පක්ෂවල ආර්ථික මූලධර්ම පැහැදිලිව පෙන්න පටන් අරන් තිබෙනවා. එජාපයේ මූලධර්මය ධනවාදයයි කියලා බොහෝ අය කිව්වා. ඒත් අප සමාජ වෙළෙඳපොළ ආර්ථිකය හරියට අනුගමනය කරනවා කියලා මේ අය–වැයෙන් පැහැදිලිව ඔප්පු වී තිබෙනවා. මෙතෙක් කල් ජනතාව රවට්ටලා, ඔවුන්ගේ කර මතින් බලයට ආ අය ජනතාවට කළේ මොනවද? සාදුකින් පෙළෙන...
2019-03-15 18:30:00
Subscribe to දේශපාලනය