දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මුරදේවතාවුන් ලෙස වෙස් වළාගත් ශ්‍රී ලංකාවේ අන්ත දක්ෂිණාංශික බලවේග සියල්ල රනිල් වික්‍රමසිංහගේ නායකත්වයෙන් යුතු පෙරමුණකට ඒකරාශි වෙමින් සිටින මොහොතකි මේ. ජනාධිපතිවරයා හා පාර්ලිමේන්තුව අතර සමතයකට පත් කළ නොහැකි ආකාරයේ ගැටුමක් ඇති කර, රට අස්ථාවර කිරීමේ ගුප්ත අරමුණකින් ක්‍රියා කරන දේශීය හා විදේශීය කණ්ඩායම් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සුරැකිය යුතුය යන ව්‍...
2018-12-07 18:30:00
Subscribe to දේශපාලනය