දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

 මුදල් ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා ඉදිරිපත් කළ ආණ්ඩුවේ තුන්වැනි අය-වැය ලේඛනය පිළිබඳ විවේචන, විමර්ශන මෙන්ම අවලාද ගැරහුම්ද නොඅඩුව ගලා-යයි. සාමාන්‍යයෙන් රටක අය-වැය පිළිබඳ කෙරෙන විවේචන ප්‍රධාන වශයෙන් දේශපාලන අරමුණු මත පදනම් වන බව අපි දනිමු. ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන ආර්ථික හා සමාජ ජීවිතය සමඟ සසඳමින් ආර්ථික දෘෂ්ටිකෝණයකින් කරනු ලබන අය-වැය විග්‍රහ අපට එතරම් සමීපද නැත. ඒ නිසා අය-වැය...
2017-11-17 18:30:00
Subscribe to දේශපාලනය