දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

 ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් එක්සත් ජාතීන්ගේ 72 වැනි සමුළුව අමතා කරන ලද දේශනය ජගත් රාජ්‍ය නායකයන්ගේ ප්‍රසාදයට පමණක් නොව අවධානයටද ලක් වූ බව ඔවුන් එයට දැක්වූ උණුසුම් ප්‍රතිචාරයෙන්ම පැහැදිලි විය. ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය නායකයා ලෙස තෙවන වරටත් ජගත් සමුළුව ඇමතීමේ භාග්‍යය හිමි කරගත් ආසියාවේ කුඩා දිවයිනක රාජ්‍ය නායකයකුගේ දේශපාලන දැක්ම මතු නොව පන්ති...
2017-09-22 18:30:00
Subscribe to දේශපාලනය