කතුවැකිය

 රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා සම්බන්ධයෙන් ගත් කල ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ රුසියානු නිල සංචාරය ඉතා වැදගත් මංසන්ධියකි. ඒ, රුසියානු විප්ලවය සිදු වී 2017ට වසර සියයක් සම්පූර්ණ වීම නිසා පමණක් නො වේ; මේ සංචාරය සිදු වන්නේ මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් වන බටහිර බලපෑම යළිත් අලුත් වූ කාලයක වන බැවිනි. එය එක් පැත්තකි. අනෙක් අතට ශ්‍රී ලංකාවට මුහුණ දෙන්නට ඇති ආර්ථික අභියෝගය හමුවේ ද...
2017-03-24 18:30:00
Subscribe to කතුවැකිය