කතුවැකිය | සිළුමිණ

කතුවැකිය

මුළු රට ම දැවැන්ත ණය අර්බුදයක හිඳියි. භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයාට අහස පොළොව ගැටගහන තරමට මේ ප්‍රශ්නය උග්‍ර වුව ද එය ගමේ මිනිසාට දැනෙන්නේ නැත. කිසිම තේරුමක් නැති ප්ලාස්ටික් හෝ සරුවපිත්තල පිටරටින් ගෙන්වන නගරයේ මුදලාලිලාටවත් ඒවා වෙළෙඳසැළෙන් මිල දී ගෙන ලස්සනට විසිත්ත කාමරයේ අසුරා ගන්නා ගමේ හෝ නගරයේ කාන්තාවටවත් එය දැනෙන්නේ නැත; එය වෙන ම කතාවකි. මේ මහා ණය බර අපට පුද්ගල වශයෙන් නොදැනුණ ද...
2019-02-15 18:30:00
Subscribe to කතුවැකිය