දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

අපි ගේන්නෙ ටර්මි­නේ­ටර් කෙනෙක්" ගෝඨා ජනා­ධි­පති අපේ­ක්ෂක කර­න්නට දින­කට පෙර බැසිල් එහෙම කීවේය. අග­මැති කීවේ රටට උව­මනා ටර්මි­නේ­ටර් (කම්මු­තු­ක­ර­න්නෙක්)නොවේ කියා ය. ගෝඨා ගෙනෙන වේදි­කා­වේදී මහින්ද ආපහු මෙහෙම කීවේය."ඔව්,අපි ගෙනාවේ ටර්මි­නේ­ටර් කෙනෙක්.රනිල් කියන විදි­හට කම්මුතු කර­න්නෙක් ."ඔවුන්ම කියන,ඔවුන්ම හඳුන්වා දෙන කම්මුතු කරන්නා දැන් රට­පුරා යමින් සිටී. ලෝකයේ බොහෝ අවා...
2019-08-16 18:30:00
Subscribe to දේශපාලනය