පුන්කලස | සිළුමිණ

පුන්කලස

“ආ! උඹ ආපු එක හොඳයි. අපේ පොඩි සම්ප්‍රදායක් තියෙනව අලුතෙන් කෙනෙක් ආපුවාම අපට බීරත් - බතුත් අරන් දෙන්න ඕන. ඒ මොකද දන්නවද? අදින් පස්සෙ උඹ ආශ්‍රය කරන්නෙ ලංකාවෙ ඉන්න ලොකුම පණ්ඩිත‍යන් දෙතුන් දෙනායි. එයිනුත් මා ගැන විශේෂයෙන් දැන ගනින්! උඹ කවදහරි මා ගැන ලියන්නෙ ලංකාවෙ ශේක්ස්පියර් හැටියටයි! උඹට කලින් මා මලොත් එහෙම ලියාපන්! මම ශේක්ස්පියර්ට හැම අතින් ම සමානයි.ශේක්ස්පියර් බැන්දෙ ආලෙට...
2019-07-12 18:30:00
Subscribe to පුන්කලස