පුන්කලස | Page 2 | සිළුමිණ

පුන්කලස

හෙතෙම මෙරට නාට්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රාමාණික විද්වතෙකි. න්‍යායාත්මක ව මෙන්ම ප්‍රයෝගකව ද නාට්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ නියැළී කිර්තියක් හිමිකරගෙන තිබෙන ඔහු නමින් ධර්මජිත් පුනර්ජීව ය. බර්ටෝල්ට් බ්‍රෙෂ්ට් විසින් සිය ජීවිතයේ අවසාන කාලයේ ලොවට දායාද කළ මාහැඟි කෘතිය වන‘Short Organum’ ‘උපාය ශාස්ත්‍ර’ නමින් හෙතෙම සිංහලයට නඟා ඇත. මේ ඒ පිළිබඳ ව හා මෙරට බ්‍රෙෂ්ට්ගේ නාට්‍ය ක්‍රමවේදයට අත් වූ ඉරණම...
2019-03-22 18:30:00
Subscribe to පුන්කලස