පුන්කලස | Page 2 | සිළුමිණ

පුන්කලස

ඔහු සිටින තැන සිට හඬ නඟන ජනතාවාදී කාව්‍ය මඟක ඔටුනු පළන් කවියෙකි. ඔහු නිරන්තර සිතුවේ සමාජය වෙනස් වන්නේ සහ ඉදිරියට තල්ලු වන්නේ විකල්ප චින්තනයේ බලයෙන් කියා ය. පරාක්‍රම කොඩිතුවක්කු නම් මේ අපූරු නිර්මාණවේදියා පවසන්නේ, අද දවසේ හඬක් නොනඟන ලේඛකයා සත්‍යයට පිටුපා සිටින්නකු පමණක් නොව, අසත්‍යයට ඉඩ ලබා දෙන්නෙක් ද බවයි. 'මම කතා කරනවා 2' කතා ලිපි සංවාද කෘතිය මේ අපූරු නිර්මාණවේදියාගේ...
2019-01-18 18:30:00
Subscribe to පුන්කලස