සිත්මල් යාය

ආදරයෙන් බැඳෙන පෙම්වතියක් හා පෙම්වතෙක් කිසිවෙකුටත් බිය නොවී අපි අත ගන්නෙමු යැයි නිර්භීතව කියා සිටියද පොරොන්දම් බලන්න ගිය විට අවසන් ප්‍රඵිපලය කෙසේ වේදැයි බියෙන් සසල වෙති.ඇතැම් විටවසර හත අටක ප්‍රේම පුරාණයක් පොරොන්දම් පරීක්ෂාවෙන් විනාශවී යන්නේ විනාඩි ගණනකදීය. මේ පොරෝන්දම් බැලීම ඇතැමුන්ට මාරක විහිළුවක් වී ඇත.පොරොන්දම් පරීක්ෂාවේ ඇත්ත දැනගන්න මේ ලිපිය හොඳින් කියවන්නපොරොන්දම්...
2017-05-19 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය