සිත්මල් යාය | සිළුමිණ

සිත්මල් යාය

කල්පිටියේ කයිට්ස් සර්ෆින්කල්පිටිය මුහුදු තීරය උදෑසන දහවලට මෙන්ම රාත්‍රියටද බොහෝ සෙයින් නිහඬය. මේ දැඩි නිහඬතාව රාත්‍රිය ගෙවෙද්දී අමුතු පාළුවකින් වෙළී යන්නේ මහා මූසල බවක්ද රජයමිනි. සුළඟේ ඝෝෂාව හැරෙන්නට කල්පිටි මුහුදු තීරයේ මෙන්ම කල්පිටි අහස් තීරයේද විටෙක රජයනුයේ මහා පාළුවකි. ගොම්මන් අඳුරේ මුහුදු ගිය ධීවරයින් පසුදා උදෑසන ආලෝකය වැටෙද්දී යළිත් වෙරළ තීරය කරා ළඟා වෙන්නේ ගතේ සිතේ...
2018-02-16 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය