සිත්මල් යාය | සිළුමිණ

සිත්මල් යාය

- හැමෝගේම ආදරය ලැබෙන නිසා අද මෙහෙම සතුටින් ඉන්නවා - විටෙක ඇඬුවා, විටෙක කඩා වැටුණා, ඒත් සිහිනය ජයගත්තා“ඩොක්ටර් සමිතා ඔරු පැදීමේ තරගයකින් පදක්කමක් දිනලා”මේ ආරංචියත් සමඟ සිතේ නැඟුණේ කිව නොහැකි තරම් සතුටකි. ඒත් කොහොමද එහෙම වුණේ. ඇය සිටින තත්ත්වයත් සමඟ කොහොම ද ඔරු පදින්නේ.... හිතේ මතු වූයේ ප්‍රශ්න වැලකි. ඒවාට පිළිතුරු සොයාගන්නට නම් ඇය හමු විය යුතුය. ඇගේ...
2019-11-08 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය