සිත්මල් යාය

 සෝමාවතී විහාරයේ රාත්‍රී කැමරා කාචයන්ට දර්ශනය වන අද්භූත දර්ශන ගැන මම බොහෝ කලක සිට අසා ඇත්තෙමි. මේ‍ මෑතකදී යමෙකුගේ කැමරා කාචයේ සඳහන් වූ සිත චංචල කළ එම ඡායාරූපද දුටුවෙමි. ලුණු රස අත්නොවින්දෙකුගෙන් එම රසය කුමක්දැයි විමසූ විට ඔහු නිරුත්තර වන්නාක් මෙන් මන:කල්පිතයත් සත්‍යයත් අතර මේ අත්දැකීම් තවකෙකුට විග්‍රහ කිරීමේදි මම අතරමං වූයෙමි. ඉන් බොහෝ කාලයකට පසුව වුව අනුරාධපුරයේ...
2017-06-23 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය