සිත්මල් යාය | සිළුමිණ

සිත්මල් යාය

* මහ­නු­ව­රින් ගොස් ගම්පො­ළින් ගත් අක්මාව කොළ­ඹට රැගෙ­න­විත් කළ සැත්කම * ඉවත් කළ වකුගඩු දෙක මහනුවර රෝගීන් දෙදෙනකුට එදිනම * නරක්වූ අක්මාව ඉවත් කරන්න පැය හතරක් එකම ශල්‍යා­ගා­ර­ය­කදී මෙම අවයව හුව­මා­රුව කිරීම සාමාන්‍ය හා පිළි­ගත් පිළි­වෙත වුවද මෙහිදී වෛද්‍ය­ව­රුන්ට කළ හැකි දෙයක් නොවීය. අක්මාව දන් දෙන්නා සිටියේ ගම්පො­ළය. ඉන් ජීවි­තය ලබන්නා සිටියේ...
2018-11-09 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය