සිත්මල් යාය | සිළුමිණ

සිත්මල් යාය

විසි වන සියවසේ අගභාගයේ උපන් අප අද ජීවත් වන්නේ විසි එක් වන සියවසේය. ඒ කාලේ ඒ කියන්නේ මීට අවුරුදු තිහ හතළිහකට පෙර වෙසක් උත්සවය පැවැතවුණේ අදට වඩා බොහෝ වෙනස්වය. අප පුංචි කාලයේ නම් වෙසක් උත්සවය වෙනුවෙන් කූඩුවක් සල්ලිවලට ගෙන ආ බවක් නම් මතක නැත. නි‍ෙවසේ තැනුණේ බොහෝ විට අටපට්ටම් කූඩුය; නැති නම් නෙලුම් මල් කූඩුය; නැති නම් තරුය.අසල වත්තකින් බට ගස් කපාගෙන විත් ගේ ඇතුළේ තබාගෙන සාදන...
2019-05-17 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය