සිත්මල් යාය | සිළුමිණ

සිත්මල් යාය

මේ සාහිත්‍ය මාසයයි. එහෙමත් නැත්නම් පොත් මාසයයි. දැන් සම්මාන දීම් අවසානය. සම්මානවලට පාත්‍ර වූ පොත් පිළිබඳ පාඨකයෝ උනන්දු වන්නාහ. පාඨකයන් ලේඛකයන් ප්‍රකාශකයන් පමණක් නොව පොත් ගැන උනන්දුවක් දක්වනනන් මෙන්ම ජීවිතේ වෙනසකට, හෝ පෙම්වතිය පෙම්වතා සමඟ අත් අල්ලන් ඇවිද යන්නට මුකුළු කරන්නට.... ආදි වශයෙන් කවුරු කවුරුත් පසුගිය දින දහය බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණශාලා භුමිය‍ට ආවා ගියහ. එසේ පැමිණි...
2017-09-22 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය