සිත්මල් යාය

බෝට්ටුව පෙරළුණේ ඇයි?මඟීන් වැඩි නිසා ද? අධික වේගය නිසා ද? සමබරතාව නැති නිසා ද?තරුණයන් තට්ටුව උඩ සෙල්ෆි ගහමින් නටපු නිසා ද?වසර පනහකටත් වැඩි කාලයක් තිස්සේ බේරුවල බණ්ඩරවත්ත හා ඒ අවට ජනතාව ශාන්ත ලා සරස් මුනිඳුන්ගේ ප්‍රතිමාව රැගෙන බේරුවල සිට කළුතර දක්වා යන “බෝට්ටු පෙරහර“ මෙවර යෙදී තිබුණේ ඉකුත් 19 වැනි ඉරිදා දිනයටය. සුපුරුදු ලෙසම මෙවර ද මෙම බෝට්ටු පෙරහර බේරුවලින් පටන් ගෙන කළුතර...
2017-02-24 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය