සිත්මල් යාය | Page 2 | සිළුමිණ

සිත්මල් යාය

වල්වැදුණු සාමසර කන්ද දිනෙක වියරුව ගම්බිම් යට කළ වගක් එදෙස බලන්නෙකුට කිසි විටෙකත් අද නොසිතෙනු ඇත.රජයෙන් ගෙවල් දුන්නේ නැත්නම් අපි තාමත් කඳවුරුවලජීවිත ගණනාවක් මහපොළව යට සඟවමින් සාමසර කන්ද නායගියේ මෙයින් වසරකුත් මාස කිහිපයකට පෙරය. සිදුවූ ජීවිත හානිය දේපළ හානිය සුළුපටු නොවේ. කන්ද නාය ගියදා අනූනවයෙන් දිවි ගලවා ගත් අය මෙන් ම අවදානම් කලාපයේ ජීවත් වූවෝ බොහෝකල් කඳවුරුවල වාසය කළහ....
2017-11-17 18:30:00
Subscribe to සිත්මල් යාය