ක්‍රීඩා | සිළුමිණ

ක්‍රීඩා

ෆාසිල් මරීජාතමන් කැමතිම ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩාවෙන් සමුගැනීම කිසිදු ක්‍රීඩාලෝලියෙකුට සුභදායක ආරංචියක් නොවේ. නමුත් ඒ පණිවිඩය පසුගිය ඉරිදා වන විට ශ්‍රී ලංකා රග්බි ලෝලින් විශාල පිරිසකට සැලවී තිබුණි. ඒ අනුව එදින මහනුවර නිත්තවෙල ක්‍රීඩාංගණයට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩාලෝලීන් අතිවිශාල පිරිසක් එක් රොක් වූයේ තමන් ආදරය කළ අති දක්ෂ රග්බි ක්‍රීඩකයෙකුගේ සමුගැනීමේ තරගය නැරඹීමටය. නමුත් එම සමුගැනීමේ...
2018-02-16 18:30:00
Subscribe to ක්‍රීඩා