ක්‍රීඩා | සිළුමිණ

ක්‍රීඩා

බාලිකා වයස අවුරුදු 18න් පහළ මීටර් 1500 තරගයේ මුල් ස්ථාන 03ම හිමිකර ගැනිමට සමත් වුයේ වලල ඒ.රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන්ය. ප්‍රථම ස්ථානය ඩබ්ලිව්.ඒ.කේ. එදිරිසුරිය ( 319) දෙවන ස්ථානය ආර්.එම්. රත්නායක (315) සහ තෙවන ස්ථානය එච්. එම්. දිල්රුක්ෂි (316)
  අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය 35 වැනි වරටත් සංවිධානය කළ සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා උලෙළේ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී නිමාව දුටුවේ සුපුරුදු පරිදි බාලිකා ශූරතාව වලල ඒ. රත්නායක විදුහලට සහ බාලක මලල ක්‍රීඩා ශූරතාව බම්බලපිටිය ශාන්ත පීතර විදුහලට හිමිකර දෙමින්ය. සමස්ත මලල ක්‍රීඩා ශූරතාව බස්නාහිර පළාතට හිමිවූ අතර අනුශූරතාව මධ්‍යම පළාතට සහ තෙවැනි ස්ථානය වයඹ පළාතට...
2019-11-08 18:30:00
Subscribe to ක්‍රීඩා