ක්‍රීඩා | සිළුමිණ

ක්‍රීඩා

ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය සංවිධානය කරන 2018 ජනාධිපති රන් කුසලාන වොලිබෝල් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරග 15 දා මහරගම ජාතික තරුණ සේවා සභා ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙයි. ග්‍රාමීය මට්ටමේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ජාතික තලය දක්වා ඔසවා තබන ලාංකේය භූමියේ ප්‍රධානම වොලිබෝල් තරගාවලිය වන ජනාධිපති රන් කුසලාන වොලිබෝල් තරගාවලිය ග්‍රාම සේවා වසම් මට්ටමින් ආරම්භ වී දිස්ත්‍රික් මට්ටමින්ද...
2018-12-07 18:30:00
Subscribe to ක්‍රීඩා