විදෙස් | සිළුමිණ

විදෙස්

රාහුල්ට වැඩි වාසිමෝදිගේ යුද වෑයම අසාර්ථකයිඅසල්වැසියන් හැම විටම වැදගත්ය. ඒ ඔවුන්ගේ ජීවන රටාව, ඇතැම් විට ඔවුන් ගන්නා තීරණ අප ජීවිතවලටද බලපෑම් කිරීමට සමත්වන නිසාවෙනි. අසල්වැසියා බලවතෙකු නම්, ධනවතෙකු නම් තත්ත්වය වඩාත් බැරූරුම්ය. අපේ ළඟම අසල්වැසියා වන ඉන්දියාවේ මහා මැතිවරණය ගැන අප අවධානය යොමු කළ යුත්තේ එබැවින්ය.ඉන්දියාව තම 17 වැනි ලෝක් සභාව වෙනුවෙන් එන අප්‍රේල් මස 11 වැනි දින...
2019-03-15 18:30:00
Subscribe to විදෙස්