විදෙස්

 “අපට අවශ්‍ය වෙනවා අධික ලෙස ආහාර පරිභෝජනය සීමා කිරීමට සැපයුම හා මිල අතර තුලනයක් පවත්වාගැනීම සඳහා. මෙහිදී මම විශ්වාස කරනවා රටේ බහුතර වැඩ කරන ජනතාව මෙය පිළිපදී කියා...”මේ දිනවල දැඩි ආහාර හිඟයකට මුහුණ පා ඇති වෙනිසියුලාවේ නායක නිකලස් මදුරෝ කළ ප්‍රකාශයකි ඉහත සඳහන් වන්නේ. හියුගෝ චාවේස් නමැති අසහාය නව වාමාංශික නායකයා තැනූ 21 වැනි සියවසේ සමාජවාදි දේශය අද වන විට ඉතා බිහිසුණු...
2017-06-23 18:30:00
Subscribe to විදෙස්