විදෙස් | සිළුමිණ

විදෙස්

ඉන්දියා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පසුගිය නව වැනිදා ඓතිහාසික තීන්දුවක් ලබාදුන්නේ මුළු ලෝකයේම අවධානය තමා වෙතට ලබාගනිමිනි. ඒ තීන්දුවට අනුව ඉන්දියාවේ සුප්‍රකට අයෝධ්‍යා පුදබිමේ අයිතිය හින්දූන්ට හිමි වෙයි. එම පුදබිම රාමාගේ උපන් ස්ථානය බව නඩු තීන්දුවට අනුව සනාථ වෙයි. එපමණක්ද නොව මුස්ලිම් ජනතාව වෙනුවෙන් වෙනම පුදබිමක් පිහිටුවීමට බිම්කඩක් වෙන් කළ යුතු බවද අධිකරණ තීන්දුවෙන් ප්‍රකාශ කෙරිණි. ඒ...
2019-11-15 18:30:00
Subscribe to විදෙස්