විදෙස් | සිළුමිණ

විදෙස්

බ්‍රිතාන්‍යය යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත් වීමට නියමිතව ඇත්තේ 2019 මාර්තු 29 වනදා ය. ඒ පිළිබඳ මතු වී ඇති අවිනිශ්චිතතාව හේතුවෙන් ඉදිරියේ දී කුමන අයුරින් කරුණු පෙළ ගැසෙනු ඇද්ද යන්න තවමත් නිශ්චිතව කිව නොහැකිය.යුරෝපා සංගමයෙන් බ්‍රිතාන්‍යය ඉවත් විය යුතු බව එරට ජනතාව ජනමත විචාරණයකින් ප්‍රකාශ කරන ලද්දේ 2016 ජූනි මාසයේ ය. ලිස්බන් ප්‍රඥප්තියෙහි 50 වන වගන්තිය 2017 මාර්තු 29 වන දා සිට ක්‍...
2018-12-07 18:30:00
Subscribe to විදෙස්