විදෙස්

 චරපුරුෂ සේවය හා රහස් ඔත්තුසේවා මෙහෙයුම් පිළිබඳ ඉතිහාසය මානව රාෂ්ට්‍ර පාලන ඉතිහාසයේ මුල් යුගය දක්වා දිවයයි. ජාතක කතා සාහිත්‍යයට අනුව ඉතා විධිමත් චරපුරුෂ සේවාවක් භාවිත කළේ මහෞෂධ පණ්ඩිතයෝය. බටහිර සිනමාව ඉතා බහුල වශයෙන් චරපුරුෂ සේවා තේමාවන් යටතේ නිර්මාණ බිහිකර ඇති අතර ඒ නිසා ලොව වඩාත්ම ප්‍රකට ඔත්තුකරුවා ලෙස ප්‍රසිද්ධව ඇත්තේ බ්‍රීතාන්‍ය එම්.අයි 6 ඔත්තු සේවය නියෝජනය කරන...
2017-02-24 18:30:00
Subscribe to විදෙස්