ගුවන් හමුදාවේ පිහිනුම් ශූර ගුවන් නිලධාරියාට උසස්වීමක් | සිළුමිණ

ගුවන් හමුදාවේ පිහිනුම් ශූර ගුවන් නිලධාරියාට උසස්වීමක්

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා පිහිනුම් ශූර නායක ගුවන් භට රොෂාන් අබේසුන්දර මහතා විසින් පසුගිය 11 වැනිදා නව ආසියානු වාර්තාවක් පිහිටුවීමට සමත් විය.
 
ඒ , තලෙයිමන්නාරම සිට ඉන්දියාවේ ධනුෂ්කෝඩි දක්වා පිහිනා ගොස් නැවත පෝක් සමුද්‍ර සන්ධිය හරහා  තලෙයිමන්නාරමට පිහිනීමෙනි.
 
මෙය අගයමින් ගුවන් හමුදාපති එයාර් මාර්ෂල් සුදර්ශන පතිරණ මහතා විසින් රොෂාන් අබේසුන්දර මහතාට ඊයේ(15) සිට නායක ගුවන් භට නිලයේ සිට කෝප්‍රල් නිලය දක්වා උසස්වීමක් ලබා දීම ගුවන් හමුදා මූලස්ථානයේදී සිදු විය.

Comments