ඕස්ට්‍රේ­ලි­යා­වෙන් පොලි­සි­යට ඩ්‍රෝන 5 ක් | සිළුමිණ

ඕස්ට්‍රේ­ලි­යා­වෙන් පොලි­සි­යට ඩ්‍රෝන 5 ක්

ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ කාර්යයන් කාර්යක්ෂම කිරීම පිණිස නවීන තාක්ෂණයෙන් යුත් ඩ්‍රෝන යානා 5 ක් ශ්‍රී පොලිසියට ලබා දීමට ඕස්ට්‍රේලියා ෆෙඩරල් පොලීසිය විසින් කටයුතු කර තිබේ.

එම යානා මඟින් මෙරට ස්වභාවික ආපදා සිදුවන ස්ථාන හඳුනා ගැනීම මෙන්ම ආපදා සිදුවූ විටකදී එය තක්සේරු කිරීමටත් මුහුදු මඟින් සිදු කෙරෙන මිනිස් ජාවාරම් වැළැක්වීමටත් පියවර ගැනෙනු ඇත. පොලිසියේ නිරීක්ෂණ කටයුතු ශක්තිමත් කිරීමට මේ ඩ්‍රෝන යානා ලබා දී තිබේ.

අදාළ යානා මේ වන විටත් පොලිසියට ලබා දීමට කටයුතු කර ඇති අතර අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කෙරුණු හමුවකදී යානා බාර දීම සංකේතාත්මකව සිදු කෙරිණි.

Comments