පවුල් ලක්ෂ 40කට රු.5,000 දීම­නාව | සිළුමිණ

පවුල් ලක්ෂ 40කට රු.5,000 දීම­නාව

කොවිඩ් 19 නිසා තම ආදායම් අවම තත්ත්වයට ලක්වූ ජනතාවට හා අඩු ආදායම් ලාභීන්ට අලුත් අවුරුද්ද හා රාමසන් උලෙළ වෙනුවෙන් සහන සැලසීමට රජය ක්‍රියාත්මක කරන රුපියල් 5000 ප්‍රජා සත්කාරය පත්‍රය මුද්‍රණයට යන අවස්ථාව වන විට සමෘද්ධි ලාභී පවුල් හා පොරොත්තු ලේඛනගත පවුල් ලක්ෂ 23කට (22,65,927) ලබාදී ඇතැයි සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් බන්දුල තිලකසිරි සිළුමිණට පැවසීය.

පසුගියදා මේ වැඩ සටහනට අදාළ චක්‍රලේඛය යවන ලද අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව පවුල් ලක්ෂ 40කට පමණ මෙම රුපියල් 5000 ප්‍රතිලාභය ලබාදීමට අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය උපදෙස් දී ඇත. ඒ අනුව තවත් පවුල් ලක්ෂ 17ට ඉදිරි දින 4 ඇතුළත රුපියල් 5000 ලැබෙනු ඇත.

මේ සද්කාර්ය සඳහා රජය මහා භාණ්ඩාගාරය හා සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය, වැඩිහිටි මහ ලේකම් කාර්යාලය, ආබාධිත පුද්ගලයන් පිළිබඳ මහ ලේකම් කාර්යාලය යන ආයතනවලින් රුපියල් කෝටි 2000ක පමණ මුදලක් ජනතාවට ලබාදීමට කටයුතු කරයි. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂයන්ගේ හා අගමැති  මහින්ද රාජපක්ෂයන්ගේ උපදෙස් මත මෙවරත් මේ රුපියල් 5000 වැඩසටහන සංවිධානය හා මෙහෙයවීමට නායකත්වය දෙන්නේ ආර්ථික පුනර්ජීවනය පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකා ප්‍රධානී බැසිල් රාජපක්ෂයන් විසිනි.

මෙම වැඩසටහන මෙරට රෝගයක් සඳහා මෙතරම් ‍සහනාධාර ලබාදුන් ප්‍රථම හා එකම අවස්ථාව ලෙස ඉතිහාසගත වෙන බවත් ඒ අනුව සමෘද්ධි ලාභි, අඩු ආදායම් ලාභි හා වකුගඩු ආබාධිත සෑම පවුලකටම වත්මන් ජනාධිපතිවරයා බලයට පත්වීමෙන් පසු දැනට රුපියල් 20,000 ක සහනාධාර දීමනා ලබාදී ඇතැයි සමෘද්ධි සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති ශෙහාන් සේමසිංහ සිළුමිණට පැවසීය.

පසුගිය සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව 2020 අප්‍රේල්, 2020 මැයි - ජුනි, 2020 ඔක්තෝබර් මාසවල මෙවර 2021 අප්‍රේල් මාසය සඳහා මේ රුපියල් 5000 පවුල් ලක්ෂ 55කට පමණ ගෙවීමට රජය වැයකර ඇති සම්පූර්ණ මුදල ලක්ෂ 6500 කට වැඩි බවද හෙළිවෙයි.

මේ වැඩපිළිවෙළ අනුව සමෘද්ධි ලාභී පවුල් ලක්ෂ 17ක්, සමෘද්ධි පොරොත්තු ලේඛනයේ පවුල් 78,000 ක්, අභියාචනා පවුල් 726,000ක්, වැඩිහිටි දීමනාව ලබන පවුල් 626,000කට, ආබාධිත පුද්ගල දීමනාව ලබන පවුල් 123,000ක්, වකුගඩු රෝගය සඳහා දීමනාව ලබන පවුල් 44,400ක් ඇතුළුව පවුල් ලක්ෂ 40කට මේ 5000 ගෙවීම සඳහා කටයුතු කරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්වරයා අදාළ බලධාරින්ට උපදෙස් දී ඇත.

 

Comments