පෑන් ඒෂියා බැංකුව රිදී අත්තම හඳුන්වා දෙයි | Page 2 | සිළුමිණ

පෑන් ඒෂියා බැංකුව රිදී අත්තම හඳුන්වා දෙයි

 කොළඹ අනාදිමත් කලක සිට මිනිසාගේ දිවිසැරිය තුළින් නිර්මාණය වී ඔවුන්ගේ අනාගත පරපුර වෙත තිළිණ කරනු ලැබූ මහඟු දායාදයක් ලෙස සංස්කෘතිය දැක්විය හැකිය. ආර්ථික සහ සමාජීය වශයෙන් සුවිශේෂීත්වයක් හිමිකරගත් මෙම සංස්කෘතිකාංග වත්මන් සමාජය වෙත නැවත හඳුන්වාදෙමින්, එමඟින් ලැබූ පෝෂණය තුළින් ලාංකීය ජන ආර්ථිකය වර්ධනය කිරීමේ ප්‍රමුඛ කාර්යයක නිරත වීමට සැබවින්ම ශ්‍රී ලාංකීය අනන්‍යතාවයක් ගොඩනගා ගැනීම සඳහා වන මහඟු වෑයමකි. සැබෑ ශ්‍රී ලාංකිකයන් වන අපසැම එවැනි වූ සාරවත් සංස්කෘතියකට උපතින්ම උරුමකම් කියන්නවුන් ය. මෙලෙස අපට උරුම වූ නමුත්, අප නොදත්, අපෙන් ගිලිහී ගිය සැබවින්ම ශ්‍රී ලාංකීය වූ සංස්කෘතික වත්කම් සොයා යාමේදී අපට හමුවූ සුවිශේෂී සමාජීය සංස්කෘතික ක්‍රියාකාරකමක් ලෙස“අත්තම”හඳුන්වාදියහැකිය.

පැරණි නොවන සැබෑ ශ්‍රී ලාංකීය මානව සංස්කෘතිකාංගයන් නව පරපුර වෙත හඳුන්වා දෙමින් අතීත ජනතාව තුළ පැවැති අන්‍යයන් කෙරෙහි සංවේදී මෙන්ම කැපවෙන ජනතාවක් නිර්මාණය කිරීමේ අරමුණින් සැබවින්ම ශ්‍රී ලාංකීය බැංකුව වන පෑන්ඒෂියා බැංකුව සතු සුවිශේෂී හරපද්ධතීන් සමාජය වෙත හඳුන්වා දීමේ සුවිශේෂී කාර්යයක නිරතව සිටී. එබැවින් අපසතු සැබෑ වටිනාකම් හඳුනා ගනිමින්, එම වටිනාකම් අදට ගැළපෙන ආකාරයෙන් සකසා ගනිමින් ශක්තිමත් රටක්, දැයක් නිර්මාණය කිරීමට මේ සුදුසුම කාලයයි. එම අත්තමට අපි සැරසෙමු.

Comments