‘හච් දැනු­මයි මිලි­ය­න­යයි’ ජය­ග්‍රා­හකයින්ට මුදල් ත්‍යාග | සිළුමිණ

‘හච් දැනු­මයි මිලි­ය­න­යයි’ ජය­ග්‍රා­හකයින්ට මුදල් ත්‍යාග

ශ්‍රී ලංකාවේ ජංගම දුරකතන සන්නිවේදන සේවා සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගිකයන්ගේ ප්‍රියතම තේරීම වන හච්, ස්වකීය පාරිභෝගිකයන්ගේ දැනුම උරගාමින් පැවැත්වූ 26 වැනි හච් දැනුමයි මිලියනයයි” ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහනේ ජයග්‍රාහකයන් හට මුදල් ත්‍යාග පිරිනැමීම කොළඹ පිහිටි හච් මූලස්ථානයේ දී පසුගියදා පැවැත්විණි.

මෙහි පළමු ත්‍යාගය හිමිකර ගැනීමට මොරවක පදිංචි එම්.එස්. ගර්ටි සමන්මලී සමත්වූ අතර දෙවැනි සහ තුන්වැනි ත්‍යාග පිළිවෙළින් කොළඹ 05 පදිංචි වයි.කේ.පී.පී. සේනානායක සහ කිතුල්හිටියාව පදිංචි බී.එම්.ඒ.එස්. ශ්‍රීපාල් සමත් වූහ. ජයග්‍රාහකයන්ට ත්‍යාග ලබාදීම හච් පසුගෙවුම් සාමාන්‍යාධිකාරී, ඉඳුනිල් ප්‍රනාන්දු අතින් සිදුකෙරිණි.

Comments