ග්‍රාමසේවා වසම් 328ක් වහයි | සිළුමිණ

ග්‍රාමසේවා වසම් 328ක් වහයි

කොවිඩ් තුන්වන රැල්ල ආරම්භ වීමත් සමඟ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 328 හුදකලා බවට පත් කළ බව කොවිඩ් -19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසයි . ඊට හුදකලා බවට පත් කළ මාවත් හා පටුමඟ කීපයක්ද ඇතුළත් බව එම මධ්‍යස්ථානය පෙන්වා දෙයි.

එයින් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 86 මේ වන විට හුදකලා බවින් නිදහස් කර ඇති බවත් පසුගිය සිකුරාදා පස්වරුව වන විට ග්‍රාමනිලධාරී වසම් 242ක් හුදකලා කර තිබුණු බවත් එම මධ්‍යස්ථානය විසින් පෙන්වා දෙයි. එයින් වැඩිම ග්‍රාම නිලධාරී වසම් ප්‍රමාණයක් හුදකලා කර ඇත්තේ ගිරිඋල්ල පොලිස් බල ප්‍රදේශයේය. එම සංඛ්‍යාව 24කි. පිළියන්දල පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 21ක්ද කුලියාපිටිය පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 19ක්ද කින්නියා ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 18ක්ද හුදකලා කෙරිණි. එමෙන්ම කලවාන පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ ග්‍රාමනිලධාරී වසම් 15ක් හා කලවාන බටහිර ග්‍රාම වසමේ ප්‍රධාන සිට ප්‍රධාන මාර්ගය දෙපසද හුදකලා කර තිබුණි.

 

Comments