සියලු වෙසක් පින්කම් නිවෙ­ස්ව­ලම සිදුකරන්න - ත්‍රෛනි­කා­යික මහ­නා­හි­මි­ව­රු­න්ගෙන් ඉල්ලී­මක් | සිළුමිණ

සියලු වෙසක් පින්කම් නිවෙ­ස්ව­ලම සිදුකරන්න - ත්‍රෛනි­කා­යික මහ­නා­හි­මි­ව­රු­න්ගෙන් ඉල්ලී­මක්

ළැඹෙන 26 සහ 27 දිනවලට යෙදෙන වෙසක් පුන් පොහොය නිමිතිකොට සිදු කෙරෙන පින්කම් තම නිවෙස්වලටම පමණක් සීමා කරන ලෙස ත්‍රෛනිකායික මහනාහිමිවරු සියලු බෞද්ධ ජනයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරති. එසේම ජනතාව එක්රැස් වන දාන, ශීල භාවනා මෙන්ම වෙසක් තොරණ ආදි කටයුතු සංවිධානයෙන්ද වැළකී සිටින ලෙසටද උන්වහන්සේලා අවධාරණය කර සිටිති.

 

Comments