විශ්‍රා­මි­ක­යන්ගේ නොනි­මෙන අව­න­ඩුව | සිළුමිණ

විශ්‍රා­මි­ක­යන්ගේ නොනි­මෙන අව­න­ඩුව

මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ රජ්‍ය සේවය, රාජ්‍ය සංස්ථා හමුදා සියල්ලම ඇතුළත්ව විශ්‍රාම වැටුප් ලබන පිරිස දළ වශයෙන් ලක්ෂ 13 පමණ වේ. 2017 සිට මේ දක්වා විශ්‍රාම වැටුප් ලබන පිරිස එක්ලක්ෂ අටසිය හැටනමයකි. විශ්‍රාම ලැබීම යනු විවේකයයි. ජීවිත කාලයක් පුරාවට රැකියාවක නිරතවී අවුරුදු 55න් පසුව විශ්‍රාම ලබන්නේ ජීවිතයේ සැදෑ සමය නිවසට වී පවුලේ දරු මුනුපුරන් සමඟ විවේකයෙන් සැහැල්ලුවෙන් කාලය ගෙවීමේ අධිෂ්ඨානය පෙරදැරි කරගෙනය. එහෙත් එම සැහැල්ලුව, විවේකය ලැබීමට නම් තමන්ට හිමි විශ්‍රාම වැටුප නිසියාකාරව ලැබිය යුතුයි.

 

පසුගිය වකවානුවේ විශ්‍රාමිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් දිනා ගැනීමට උද්ඝෝෂණ දියත් කිරීම දක්වා දුරදිග යාමට විශ්‍රාමිකයන්ට සිදුවිය. ඔවුන්ට විශ්‍රාම වැටුප ඉල්ලා වීදි බැසීමට සිදුවූයේ 2016 - 2019 විශ්‍රාමිකයන්ට 2020-01-01 සිට ගෙවිය යුතු විශ්‍රාම වැටුප අංක 35/2019(1) චක්‍ර ලේඛනය මඟින් වර්තමාන ආණ්ඩුව විසින් අත්හිටුවීමට එරෙහිවය.

සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයකු රාජ්‍ය සේවයේ සිට විශ්‍රාම යන විට විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රධාන පත්‍රයක් ලබාදේ. එහි ඒ ඒ පුද්ගලයාට ගෙවිය යුතු විශ්‍රාම වැටුප පිළිබඳ සඳහන් කර ඇත. 1947 අංක 2 දරන ආඥා පනතේ 2 වගන්තියෙන් විශ්‍රාම වැටුප් ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය වර්ෂ 1901 පටන් ලංකාවේ පැනවු නීතියේ කොටසක් බවට පත්කර ඇත. ඒ අනුව විශ්‍රාම වැටුප් සංග්‍රහයේ 2 - 17 වගන්තිය යටතේ විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රදානය කෙරේ. 2016 ජනවාරි 01 දින සිට 2019 දෙසැම්බර් 31 දක්වා විශ්‍රාම ගිය සියලු දෙනාටම විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රධාන පත්‍රයක් ලබාදී ඇත. එහි ගෙවිය යුතු සම්පූර්ණ විශ්‍රාම වැටුප ද සඳහන් වේ. සැබවින්ම එය විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සාමාජිකයින්ට ලබාදී ඇති ලිඛිත පොරොන්දුවකි.

මේ අතර, 2020 ජනවාරි 02 දින අමාත්‍ය මණ්ඩලය රැස්වී තීරණය කෙරුණේ 2021 විශ්‍රාම වැටුප ගෙවීම අත්හිටුවීමටය. එම තීරණය 2020 ජනවාරි 20 දිනැති රාජ්‍ය පරිපාලන අංක 35/2019(1) දිනැති චක්‍රලේඛනය මඟින් ප්‍රසිද්ධ කෙරුණි. මේ මඟින් 2016 ජනවාරි 01 සිට 2019 දෙසැම්බර් 31 දක්වා විශ්‍රාම ලැබූ එක්ලක්ෂ අටසිය හැටනව දෙනෙකුට අගතියක් සිදුව ඇත.

විශ්‍රාමිකයන් එකතුවී අරගල කිරීමට පටන්ගත්තේ එම කරුණු කාරණා ඔස්සේය. ඉන්පසු අංක 3/2016 හා 2016.2.25 දිනැති රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ යටතේ 2016 සිට 2020 දක්වා අදියර 5ක් වැටුප් සංශෝධනය කර සියලුම රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ මූලික වැටුප 2015 වැටුපට සාපේක්ෂව 2020 දි 107%න් වැඩිවන සේ, සකස් කර ගෙවමින් තිබුණි.

2015 දෙසැම්බර් 31ට පෙර විශ්‍රාම ගිය රජයේ සේවකයන් හා 2015 පසු විශ්‍රාම ගිය රජයේ සේවකයන් දෙපිරිසක් රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 2ක් යටතේ විශ්‍රාම ගැන්වීමෙන් ඇතිවූ විෂමතාව හේතුවෙන් 2015.12.31 දිනට පෙර විශ්‍රාම ගිය අය සඳහා අංක 14/2019 හා 2019.05.31 දිනැති රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛනය මඟින් 40%ක් විශ්‍රාම වැටුප වැඩිකර මසකට රු. 2800 සිට රු. 20,000 දක්වා වැඩිවීමක් ලබා දුනි. 2019 අයවැයෙන් රුපියල් මිලියන 12000 ක් වෙන්කර ඒ සියලු විශ්‍රාමිකයන්ට මේ වන විට ගෙවා අවසන් කර ඇත.

2015 - 2020 දක්වා රජයේ සේවකයන්ගේ මූලික වැටුපට දීමනා සියල්ල එකතු කරමින් ගෙවන ලෙස දක්වා චක්‍රලේඛනයක් නිකුත් කරන ලදී. එය 2020 ජනවාරි ගෙවන බව සඳහන් කෙරුණි. මෙම වැඩිවීම පදනම් කරගෙන 2016 පෙර විශ්‍රාම ගිය පිරිස ද එම වැඩිවූ විශ්‍රාම වැටුප ඔවුන්ට ද ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා සිටියහ. ඒ අනුව 2005.02.31 40% එම විශ්‍රාම වැටුප් රු. 20,000 දක්වා ඔවුන්ට ද වැඩි කෙරුණි. ඉන්පසු 2019.11.11 දින අමාත්‍ය මණ්ඩලය රැස්වී තීරණය කෙරුණේ 2020 ජනවාරි සිට විශ්‍රාම යන සියල්ලටම විශ්‍රාම වැටුප ගෙවීමටයි. ඒ අනුව රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛන 35/2019 හා 2019.12.10 දිනට අනුව සියලු දෙනාටම ගෙවීමට අනුමැතිය ලැබුණි.

එසේම 2018 සිට 2020 දක්වා 160%න් වැඩිකරන ලදී. 2020 ජනවාරි 20 දින නිකුත් කරන ලද 35 - 2019 - 1 චක්‍රෙලේඛනයේ මේ පිළිබඳව සඳහන් වන්නේ මෙසේය. නව රජයේ ප්‍රතිපත්තියට අනුව විශ්‍රාමිකයන්ගේ වැටුප් විෂමතාවයන් තිබෙන බැවින් ඉදිරි අයවැයවලදී විසඳන තෙක් අත්හිටුවීමට 2020 ජනවාරි 02 දින රැස්වී අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී තීරණය කරන ලදී.

මේ සම්බන්ධයෙන් විශ්‍රාමිකයන්ගේ හිමිකම් සුරැකීමේ ජාතික සංවිධානයේ ප්‍රධාන ලේකම් කේ. සරත්ලාල් පෙරේරා පැවසුවේ මෙවැන්නකි. “එම තීරණය සම්පූර්ණයෙන්ම පදනම් විරහිතයි. 2020 මුදල් 2021 අයවැයෙන් ගෙව්වෙ නෑ. අපි අරගල කළා. ආණ්ඩුව නිශ්චිත පිළිතුරක් දෙන්නෙ නෑ. අපි දිගින් දිගටම විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ගත්තා. පා ගමන් ගියා; පෙත්සම් අත්සන් කළා. දිස්ත්‍රික්ක කීපයක උද්ඝෝෂණ කළා. ඊමේල් යැව්වා ජනාධිපතිවරයාට. මෙම අප්‍රේල් 27, ලංකාවේ සියල්ලන්ම එකතු කරගෙන උද්ඝෝෂණයක් සංවිධානය කළා. කෝවිඩ් නිසා තාවකාලිකව අත්හිටෙව්වා. ඊට අමතරව මේ සම්බන්ධයෙන් අභියාචනාධිකරණයේ රිට් නඩුවක් ගොනුකරලා තියනවා. 2020 ජනවාරි 20 දිනැති අංක 35/2019-1 අවලංගු කර 2020 ජනවාරි මස ගෙවිය යුතු විශ්‍රාම වැටුප ගෙවන්න කියලා. එ් නඩුව මැයි 12 දින නැවත සලකා බැලීමට නියමිතව තිබුණා. එ් වගේම තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබූ උද්ඝෝෂණය නැවත කොවිඩ්වලින් පසු පැවැත්වීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.

වසර 2006 සිට ලංකාවේ සියලුම පක්ෂවලට අදාළ වෘත්තීය සමිති එකතු වී වර්ෂයෙන් වර්ෂය ආණ්ඩුවට ප්‍රධාන කරුණු 2ක් මත වැටුප් වැඩි කරන ලෙස අරගලයක් සිදුකරනවා. ඒ කරුණු දෙක වන්නේ ජීවන වියදම් අංකයට සරිලන වැටුපක් ගෙවනු හා එල්ලා ඇති සියලු දීමනා මූලික වැටුපට එකතු කරනු යනුවෙනුයි.

එය පදනම් කරගෙන 2015 ජනාධිපතිවරණයේදී ජනාධිපතිවරණ පොරොන්දුවක් ලෙස ඉදිරිපත් කළා. ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය තමයි නායකත්වය දුන්නේ.“

මේ සම්බන්ධයෙන් ලංකා සමසමාජ පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය ලේකම් අනිල් ද සොයිසා මෙසේ කීය.

“විශ්‍රාම අයිතිය වැඩකරන ජනතාවට දිනා දුන්නේ සමසමාජ කොමියුනිට්ස් වමේ පක්ෂය නිසයි. යහපාලන ආණ්ඩුව කාලේ ඒවා කප්පාදු කරලා නීතී රීති පැනෙව්වා. පැන්ෂන් ගෙවන්නෙ නෑ කියලා. නමුත් එය වැරදි තීරණයක්. අවුරුදු ගාණක් සේවය කරපු අයට විශ්‍රාම වැටුප දිය යුතුයි. ඒ පදනමින් අපි ඉල්ලා සිටිනවා පැන්ෂන් කප්පාදුව කරන්න දෙන්න බෑ කියලා. මේ ආණ්ඩුව අපි හැදුවෙ යහපාලන ආණ්ඩුවෙන් කළ අයිතිවාසිකම් කප්පාදුවට එරෙහිව පියවර ගන්නයි.

විශ්‍රාමිකයන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් අත්හිටුවීම සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ රාජ්‍ය සේවා වෘත්තීය සමිති සංගමයේ ලේකම් ඩබ්.ඒ. පියදාස පැවසුවේ මෙවැන්නකි. “රාජ්‍ය සේවා විශ්‍රාමිකයන්ගේ ඉල්ලීම් සාධාරණයි. පහුගිය යහපාලන රජය රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප රු. 10,000 න් වැඩි කරනවා කීවෙ මූලික වැටුපට එකතු කිරීමෙනුයි. නමුත් 2016 - 2020 දක්වා රු. 2500 කොටස් වශයෙන් තමයි වැඩි කළේ.

මූලික වැටුපට එකතු කළේ නැහැ. මේ ආණ්ඩුව මඟින් මෙය නතර කළා. එයාලා කීවෙ 2015 ට කලින් විශ්‍රාම ගිය අයට මේක එකතු වෙන්නෙ නෑ කියලා. විශ්‍රාම වැටුප් විෂමතාවය පුළුල් ලෙස ඇතිවෙලා තියනවා. විශ්‍රාම ගිය අයට මේ මුදල් කොටසක් හෝ ලබාදිය යුතුයි.“

මේ සම්බන්ධයෙන් විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජගත් ඩයස් මහතා සිළුමිණට පැවසුවේ විශ්‍රාමිකයන් ඉල්ලා ඇති විශාල මුදලක් එකවර ගෙවිය නොහැකි බවයි. එසේම රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය ලැබුණු පසු මෙන්ම අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණවලින් පසුව ගන්නා තීන්දු මත පමණක් විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම සිදු කිරීම ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

“විශ්‍රාම වැටුප් වැඩි කිරීමේ ගැටලුව කොටස් දෙකයි. 2016 පෙර ගෙවූ අයට කලින් දීලා තියනවා. 2018, 19 අවුරුදු දෙකේ එකතුවත් එක්ක ගෙවන්න තියෙන්නේ. දෙගොල්ලන්ටම විශාල මුදලක් ගෙවන්න බෑ. පහුගිය ආණ්ඩු කීපයක් තිස්සේ රාජ්‍ය සේවකයන් සම්බන්ධ ගත් තීරණ වැරදියි. අවුරුදු 3ට කිසියම් ප්‍රතිශතයක් වැඩිකිරීම හෝ වැඩිවන ජීවන වියදමට අනුව විශ්‍රාම වැටුපට මුදල් ප්‍රතිශතයක් එකතු කිරීමේ ප්‍රතිපත්තියක් තිබුණා නම් හොඳයි. එහෙම නැතිවුණොත් අඩු වැටුපකට අඩු වැටුප් වර්ධකයක් හා වැඩි වැටුපකට වැඩි වැටුප් වර්ධකයක් තමයි ලැබෙන්නේ.

අනික විශ්‍රාම වැටුප් වැඩි කිරීම සම්බන්ධව අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණයක් අරන් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය මඟින් ක්‍රියාත්මක කළ පසුයි විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවට මුදල් ගෙවීමට හැකි වන්නේ. මුල නැතුව අග ක්‍රියාත්මක වෙන්නෙ නැහැ.

මේ වන විට පාට පක්ෂ භේදයක් නැතුව කියනවා නම් රාජ්‍ය ආදායම පහළ බැහැලා. අපේ රට පමණක් නොවේ ලෝකයටම මේ තත්ත්වය පොදුයි.

කොහොම වුණත් විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයම නව ලෝකයට ගැළපෙන විදිහට නව ප්‍රතිසංස්කරණ හඳුන්වා දීමේ යුගයක් එළඹ තියනවා. ඒ තුළින් කාටත් සෙත සලසන්න පුළුවන්.

 

Comments