අඩු පහසුකම් ඇති පාසල් පද්ධතිය දියුණු කිරීම පිළිබඳව රුසියාව සමඟ සාකච්ඡාවක් | සිළුමිණ

අඩු පහසුකම් ඇති පාසල් පද්ධතිය දියුණු කිරීම පිළිබඳව රුසියාව සමඟ සාකච්ඡාවක්

දීර්ඝකාලීනව ශ්‍රී ලංකාව සහ රුසියාව අතර පවතින ඓතිහාසික මිත්‍රත්වය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරමින්  කාන්තා හා ළමා සංවර්ධනය පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතා සහ රුසියානු තානාපති යුරි මැටරි මහතා අතර ද්විපාර්ශවීය  සාකච්ඡාවක් රුසියානු තානාපති කාර්‍යාලයේදී පසුගියදා(02) පැවැත්විණි. 
 
ඒ ආචාර්ය අසේල වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සම්බන්ධීකරණයෙනි. 
 
එම හමුවේදී මෙරට අවම පහසුකම් සහිත පාසල් පද්ධතිය දියුණු කිරිම, කාන්තා හා ළමා යන අංශවල සංවර්ධනයට අදාල කරුණු සම්බන්ධවත් උසස් අධ්‍යාපනය නගාසිටුවීමට ශිෂ්‍යත්ව වැඩපිළිවෙලක් නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳවත් සාකච්ඡා වී ඇත.
 
මෙහිදී අමාත්‍යවරයා විසින් රුසියානු තානාපතිතුමාගෙන් ස්පුට්නික් එන්නතෙහි තවත් සැලකිය යුතු මාත්‍රා ප්‍රමාණයක් ලබාගැනීම සදහා ඉල්ලීමක්ද කළේය. එයට පිළිතුරු වශයෙන් තානාපතිවරයා ප්‍රකාශ කලේ රුසියානු රජය සමඟ ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කොට ඉදිරියේදී ලංකාව වෙත එම එන්නත් මාත්‍රා ලබාදීමට කටයුතු කරන බවත් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ප්‍රමුඛ රජයට පූර්ණ සහයෝගය දක්වන බවත්ය. 
 

Comments