ඇමැති නාමල් රාජ­ප­ක්ෂට රාජ්‍ය ඇමැති ධුර­ය­කුත්... | සිළුමිණ

ඇමැති නාමල් රාජ­ප­ක්ෂට රාජ්‍ය ඇමැති ධුර­ය­කුත්...

තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ ජූනි 03 වැනිදා ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂයන් ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නේය. මේ එම අවස්ථාව දැක්වෙන සේයාරුවකි.

Comments