ඇමැති විමල් රුසියාවේ ජගත් ආර්ථික සමු­ළු­වට | සිළුමිණ

ඇමැති විමල් රුසියාවේ ජගත් ආර්ථික සමු­ළු­වට

රුසියාවේ ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් නුවරදී 24 වැනි වරටත් පැවැති අන්තර්ජාතික ආර්ථික සමුළුවට (SPIEF'21) ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් මෙවර සහභාගී වූයේ කර්මාන්ත අැමැති විමල් වීරවංශ ප්‍රමුඛ නියෝජිත පිරිසකි. මේ සමාරම්භක සැසිය සඳහා ඇමැතිවරයා එක්වන අවස්ථාවයි.

Comments