කාබ­නික පොහොර නිප­ද­වී­මට ගොවි­යන්ට නව දැනු­මක් | සිළුමිණ

කාබ­නික පොහොර නිප­ද­වී­මට ගොවි­යන්ට නව දැනු­මක්

මෙවර මහ කන්නයේ වගාවන් සඳහා කාබනික පොහොර සහනාධාර ලෙස නොඅඩුව ලබාදීම පිණිස රට පු‍රා දීප ව්‍යාප්තව කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කිරීමේ හා ඒ කටයුතු කඩිනම් කිරීමේ නව වැඩපිළිවෙළ රැසක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂයන්ගේ උපදෙස් ඇතිව දැන් ක්‍රියාත්මක වෙයි.

කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය පළාත් පාලන ආයතන මට්ටමින් සිදු කිරීම කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු වී ඇත. කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ පවසන්නේ එළැඹෙන මහ කන්නයේ සිට කාබනික පොහොර සහනාධාර මට්ට‍මින් සියලු ගොවීන්ට ලබාදෙන බවයි. ජූනි 7 සඳුදා සිට කාබනික පොහොර ගොවීන් ලියාපදිංචිය අරඹන බවත් ඔහු කීය.

Comments