පන්දාහේ සහ­නා­ධාර වෙනු­වෙන් රජ­යෙන් කෝටි 10,000 ක් | සිළුමිණ

පන්දාහේ සහ­නා­ධාර වෙනු­වෙන් රජ­යෙන් කෝටි 10,000 ක්

මෙරට ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට සුබසාධන පියවරක් ලෙස රුපියල් 5,000 ගෙවීම හතර වැනි වරටත් දැන් ක්‍රියාත්මක බව සමෘද්ධි ගෘහ ආර්ථික ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ස්වයංරැකියා ව්‍යාපාර සංවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති ෂෙහාන් සේමසිංහ සිළුමිණට ප්‍රකාශ කෙළේය.

මේ යටතේ දැනටමත් තෙවරක් රටේම සමෘද්ධිලාභී හා අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් ලක්ෂ 60 කට රුපියල් 15,000 බැගින් ද බස්නාහිර පළාතේ අඩු ආදායම්ලාභීන්ට 20,000 බැගින් ද ලබාදුන් බවත් මෙවර ද මේ 5,000 සහනාධාරය පවුල් ලක්ෂ 60 කට බෙදීමට කටයුතු කරගෙන යන බවත් රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා පවසයි.

ඒ අනුව රජය මේ වැඩසටහන සඳහා දැනට රුපියල් කෝටි 10,000කට අධික මුදලක් සහනාධාර ලෙස ලබාදෙමින් සිටින බවත් ඇමැතිවරයා කීය.

දැනට සමෘද්ධි නිලධාරීන්, සමෘද්ධි කළමනාකරුවන් සමඟ ග්‍රාම නිලධාරීවරු ද මේ කටයුතු සඳහා පූර්ණ සහාය දෙන බව සමෘද්ධි සංවර්ධන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නීතිඥ බන්දුල තිලකසිරි මහතා කියා සිටියේය. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රම අනුගමනය කරමින් රුපියල් 5,000 ගෙවීමේ කටයුතු ඉහත නිලධාරීන් විසින් ඉතා සුපරික්ෂාකාරී ලෙස සිදු කරන බවත් අවශ්‍ය මුදල සමෘද්ධි බැංකු මඟින් නොඅඩුව ලබාදෙන බවත් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා කියයි.

 

Comments