දේශීය කෘෂි­ක­ර්මාන්ත සංව­ර්ධ­න­යට DIMO පිය­වර ගනී | සිළුමිණ

දේශීය කෘෂි­ක­ර්මාන්ත සංව­ර්ධ­න­යට DIMO පිය­වර ගනී

ශතවර්ෂ ගණනාවක් පුරාවට අපේ මුතුන් මිත්තන් තිරසාර කෘෂිකාර්මික භාවිතයෙන් සංවර්ධනය කළ කෘෂිකර්මාන්තය, ආර්ථිකයේ වැදගත්ම අංශයක් වූයේ ප්‍රජාවගේ ජීවනෝපාය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා කෘෂිකර්මාන්තයෙන් හිමි වූ ඉහළ දායකත්වය හේතුවෙනි.

නමුත් වර්තමානයේ කෘෂිකර්මාන්තය ජීවෝනෝපාය කරගත් දේශීය ජනගහනය 28% ක් දක්වා පහත වැටී ඇති අතර, කෘෂි ක්ෂේත්‍රය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට දක්වන්නේ 7% ක දායකත්වයක් පමණි.

මෙම සංඛාත තුළින් පැහැදිලිවම ගම්‍ය වන්නේ දේශීය ආර්ථිකය පන ගැන්වීමට කෘෂි ආර්ථිකයේ දායකත්වය වැඩි කළ යුතු බවය. මෙම තත්ත්වයට ධනාත්මක ලෙස මුහුණ දීමට නම්, කෘෂි අපනයන වර්ධනය උදෙසා ගොවීන් ධෛර්යමත් කිරීමත්, කෘෂි ආනයන අධෛර්යමත් කිරීමත් කඩිනමින් සිදු කළ යුතුව ඇත.

‘අද වන විට දේශීය කෘෂිකාර්මික අපනයනවල වටිනාකම මුළු අපනයනයන ප්‍රතිශතයෙන් 20% ක් පමණ වන අතර, එය වර්ධනය කළ යුත්තේ දේශීය කෘෂි බෝග නිෂ්පාදනය සහ අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන වැඩි කිරීමට පියවර ගැනීම තුළිනි. මේ වන විට වී හෙක්ටයාරයකින් ලැබෙන අස්වැන්න ටොන් 4 ක් පමණ වන නමුත්, එය සැලසුම් සහගත යාන්ත්‍රණයක් සහ නිවැරදි ආයෝජන හරහා ටොන් 9- 10ත් අතර ප්‍රමාණයක් දක්වා වර්ධනය කළ හැකියි. කෘෂිකර්මාන්තයට සුදුසු දේශගුණයක්, සාරවත් පසක් ඇතුළු කෘෂිකර්මාන්තයේ වර්ධනයට අවශ්‍ය සියලු භූගෝලීය සම්පත් වලින් ශ්‍රී ලංකාව පොහොසත් දේශයක් බව අප සියලු දෙනා දන්නා කරුණකි. මේ තත්ත්වය තුළ දේශීය කෘෂිකර්මාන්තයේ වර්ධනය උදෙසා කඩිනමින්ම අවශ්‍ය වන්නේ කෘෂි ව්‍යවසායකත්ව අවස්ථා නිර්මාණය කරන නිසි යාන්ත්‍රණයක් කිවහොත් නිවැරදියි යනුවෙන් ඩීමෝ හි කෘෂි ව්‍යාපාර අංශයේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී ප්‍රියංග දෙමටාව පවසා සිටියි.යට දක්වන්නේ 7% ක දායකත්වයක් පමණි. මෙම සංඛාත තුළින් පැහැදිලිවම ගම්‍ය වන්නේ දේශී

Comments